B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Zvyk ukládat do hrobu se zemřelým i předměty je starý jako pohřbívání samotné

Zlatý byzantský solidus z let 856 – 866. Podobnou minci zřejmě přinesli na Moravu Konstantin a Metoděj. Foto poskytl Lukáš Richtera, člen České numismatické společnosti.

Obolem mrtvých rozumíme zvyk vkládat do ruky či úst zemřelého minci. Tento pohřební ritus je dobře znám z archeologických nálezů na téměř celém evropském území a i z řady mimoevropských oblastí. Jeho praktikování je doloženo již od starověku. Ba v některých lokalitách je tento zvyk praktikován doposud.

To je úvod velmi zajímavého článku Lukáše Richtery, odborného asistenta na Ústavu chemie materiálů Fakulty chemické VUT v Brně a člena České numismatické společnosti, který vyjde v tištěné verzi magazínu Funeral Quartal.

V dalších částech svého pojednání se autor věnuje zvyku vkládat pod jazyk mrtvého minci a výkladu pojmu obol.

Pokud jde o naši zemi, s obolem mrtvých se setkáváme již na keltských pohřebištích v období před naším letopočtem, častěji pak v prvních stoletích našeho letopočtu na pohřebištích souvisejících s germánským osídlením a s tak zvaným stěhováním národů.

Byzantská mince byla nalezena v hrobě velkomoravského velmože ve Valech u Mikulčic. Pravděpodobně to souviselo s příchodem slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje na Moravu na jaře 863.

„Běžněji se s obolem mrtvých setkáváme až od 10. století, kdy začínají v archeologických nálezech převládat kostrové pohřby. Především v období od druhé poloviny 11. do počátku 12. století v Čechách a od počátku 11. do počátku 12. století na Moravě nalézáme na našem území nejčetnější doklady o vkládání mincí ve funkci obolu mrtvých do hrobů,“ uvádí Lukáš Richtera.

Pokud vás tato tematika zajímá blíže, přečtěte si celý článek v tištěné verzi magazínu Funeral Quartal číslo 1/2011. Vyjde pro vás 31. března.

-pvd-

Obolem mrtvých rozumíme zvyk vkládat do ruky či úst zemřelého minci. Tento pohřební ritus je dobře znám z archeologických nálezů na téměř celém evropském území a i z řady mimoevropských oblastí. Jeho praktikování je doloženo již od starověku. Ba v některých lokalitách je tento zvyk praktikován doposud. To je úvod pojednání Lukáše Richtery,
odborného asistenta na Ústavu chemie materiálů Fakulty chemické VUT v Brně a člena České numismatické společnosti, které vyjde v tištěné verzi magazínu Funeral Quartal.
Stříbrný denár, knížecí ražba datovaná před rok 1085. Foto poskytl Lukáš Richtera, člen České numismatické společnosti.
Lukáš Richtera, odborný asistent na Ústavu chemie materiálů Fakulty chemické VUT v Brně, člen České numismatické společnosti. Zdroj: internet

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz