B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Za hudbu zemřelým se také platí, žádné horentní sumy

Za použití hudby k veřejným účelům se platí Ochrannému svazu autorskému pro práva k dílům hudebním (OSA)

 

Za použití hudby k veřejným účelům se platí Ochrannému svazu autorskému pro práva k dílům hudebním (OSA), o.s., do jehož kompetencí vybírání poplatků za poskytnutí licence užívání autorských práv náleží. Na co vše se takové poplatky vztahují, jsme se zeptali Lenky Pecharové přímo v zákaznickém centru OSA.

Jakým způsobem se hradí autorské poplatky za skladby reprodukované z nosičů při smutečních obřadech v krematoriích a případně při pohřbech?

Povinností pohřební služby je ohlásit hudební produkci při obřadech. Ohlášení se provádí prostřednictvím písemné žádosti na období, které si pohřební služba sama určí, např. čtvrtletně nebo pololetně. Žádost se podá na začátku daného období a na konci se upřesní počet uskutečněných pohřbů s hudební produkcí. Na tomto základě je poté vystavena licenční smlouva spolu s fakturací.

Jakým způsobem se hradí autorské poplatky za skladby živě hrané při smutečních obřadech v krematoriích a při pohřbech?

Sazba OSA je stejná jak pro pohřby s živou hudbou, tak s hudbou reprodukovanou, a to 43 Kč za obřad bez DPH. Pokud provozovatelé řádně plní své povinnosti mohou získat slevu až 30 % z celkové částky. Podrobnější informace zájemci získají v Sazebníku R, jinak Sazebníku autorských odměn pro provozování děl prostřednictvím reprodukčních technických přístrojů, v Části B – Zvláštní užití, v oddílu III. – Slevy.

Jakým způsobem se hradí autorské poplatky za skladby reprodukované z nosičů, které si pozůstalí dodají pro účel smutečního obřadu v krematoriu případně při pohřbu?

Pokud pozůstalí přinesou a při obřadu využijí svoji hudbu, není v placení oproti minulé odpovědi žádný rozdíl. V takových případech se postupuje stejně jako u hudby reprodukované.

Ptal se –hl-
Foto: Archiv

 Sazba OSA je stejná jak pro pohřby s živou hudbou, tak s hudbou reprodukovanou, a to 43 Kč za obřad bez DPH.

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz