B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Waldenbuch: Zřízení islámského hřbitova je důkazem integrace muslimů do německé společnosti

Město Waldenbuch ve spolkovém státě Bádensko-Würtenbersko. Zdroj: internet

Na konci roku 2009 nečekaně zemřela ve věku pouhých 33 let neteř Amal Agelové. Tehdy se musela tato rodačka z devítitisícového městečka Waldenbuch v Bádensku-Würtenbersku nejen vyrovnat s bolestí a smutkem, ale také řešit otázku, kam neteř vlastně pochovat. Šlo totiž o zemřelou muslimku a také paní Agelová vyznává islám.

Přesně čtyřicet obcí ve zmíněné německé spolkové zemi nabízí muslimům možnost pohřbít jejich pozůstalé, informoval list Stuttgarter Nachrichten. Ostatky zesnulé 33leté ženy nakonec spočinuly v Ludwigsburgu, protože ve Waldenbuchu zatím islámský hřbitov není.

Amal Agelová, 44letá kadeřnice, jejíž rodiče pocházejí z Palestiny, se po této zkušenosti rozhodla k činu. „Něco se musí stát. Jsem doma ve Waldenbuchu, narodila jsem se tu. A až jednou přijde můj čas, chci být pohřbena právě tady,“ prohlásila.

Našla oporu na waldenbušské radnici, kde se touto problematikou začala zabývat radní Ingrid Münnig-Gaedkeová. Ta se nechala slyšet takto: „Muslimové nejstarší a střední generace, kteří u nás žijí, se nechávali pohřbít ještě ve své původní vlasti. Teď ale v Německu vyrůstá už generace nová, pro kterou jsou země jejich předků fakticky cizí. Doma jsou už tady. A proto bude zřízení muslimského pohřebiště jedním z důležitých projevů snahy o integraci muslimů do německého prostředí. Aspoň já to pociťuji jako základní právo každého občana, které by mělo být respektováno.“

A stalo se… Městská rada rozhodla o tom, že ve spolupráci s tureckým islámským kulturním spolkem Ditib vynaloží v letošním roce potřebné peníze na to, aby v areálu místního hřbitova Steinenberg mohla být vyčleněna plocha pro muslimské hroby. Zpočátku jich tu bude pět.

Ve Waldenbuchu žije na 400 muslimů a v jejich čele stojí imám Ibrahim Yazar. Ve svém projevu v místní mešitě řekl, že vnímá vůli mladých lidí islámského vyznání mít možnost, aby jednou byli pohřbeni ve své skutečné vlasti, kterou je Německo. Prohlásil, že rozhodnutí městské rady považuje za nezbytný krok správným směrem.

„Podle islámské věrouky je důležité, aby zemřelí byli pohřbeni tam, kde prožili své životy. My imámové to podporujeme,“ řekl Ibrahim Yazar.

Ne všichni muslimové ovšem tyto pocity sdílejí. Podle Yazara zejména mezi tureckou komunitou stále ještě převažuje touha nechat se po smrti pohřbít nikoli v Německu, nýbrž v Turecku.

S použitím informací listu Stuttgarter Nachrichten – pvd

Mladá muslimka. Zdroj: internet
Muslimský hřbitov se od pohřebišť, která známe u nás, na první pohled liší. Zdroj: internet
Nálepka s textem v němčině – Waldenbuch, moje město. Zdroj: internet

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz