B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Vstupní slovo náměstka MMR

Petr Osvald náměstek MMR

 

Vážení čtenáři,

velmi mě těší, že začíná vycházet časopis, který je zaměřen na poslední věci člověka. Přestože smrt je jedinou jistotou, kterou v životě máme, bývá toto téma opomíjeno a lidé se o něm obecně bojí hovořit. Nestane se proto určitě všeobecně populárním periodikem, ale bude spíše sloužit odborníkům a těm, kteří s problematikou pohřebnictví přicházejí pracovně do styku, například obce, zdravotnická zařízení a jiné. Věřím, že jim poslouží jako dobrý zdroj informací o legislativě, nových trendech, nabídkách moderních služeb a postupů. Dle mého názoru by měl být také příležitostí k debatě nad problémy tohoto, ne příliš diskutovaného tématu. Já osobně, jako náměstek ministra pro místní rozvoj, mám pohřebnictví ve své gesci a od Vás očekávám řadu podnětů k dílčím zlepšením, které se následně budeme snažit realizovat.
S přáním dlouhého života časopisu a všem jeho čtenářům

 

Ing. PETR OSVALD

náměstek pro regionální a kohezní politiku
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz