B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Valašský Slavín: Zátopek, Hanus, Petřek i Karafiát

Ilustrační foto - Zdroj_Internet

Pomníky a kříže v Dřevěném městečku

Toto netradiční čestné pohřebiště, které se nachází v bezprostřední blízkosti kostela sv. Anny v areálu Dřevěného městečka, původně vůbec nebylo hřbitovem, nýbrž jednou ze součástí expozice Valašského muzea v přírodě. Ta dokumentovala tradice pohřbívání zesnulých ve zdejším regionu.
Až později, před čtyřmi desetiletími, se imitace hřbitova stala čestným pohřebištěm zasloužilých osobností z Valašska.

Jak to tehdy bylo?
Původním záměrem z roku 1965 bylo vytvořit v rámci Valašského muzea v přírodě vesnický hřbitov u kostela, přesněji jeho napodobeninu, která by návštěvníkům přibližovala tradiční valašský způsob pohřbívání a uctívání památky zesnulých předků.
To se také stalo – a příchozí mohli kolem kostela svaté Anny vidět kolekci valašských železných křížů a kamenných náhrobků. Ať už velkých, pod jakými sní svůj věčný sen fojtové (stáli v čele valašských obcí) a portáši (strážci valašských hranic), nebo i těch malých, skrovných, obyčejných.

O osobnostech pohřbených v Rožnově pod Radhoštěm se dočtete v tištěném magazínu FUNERAL QUARTAL č, 2/2010.

Alex Pravda

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz