B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Trnitá cesta procesem truchlení o sedmi zastaveních

Smutek je proces, kterým je nutno se propracovat, nelze ho zazátkovat do láhve

 

   Smutek je běžný pocit. Je sice bolestivý, ale nevyžaduje lékařské ošetření. Otupělost ze smutku trvá od několika hodin do jednoho týdne. Člověk cítí emocionální prázdnotu, nevnímá odchod blízkých osob jako definitivní nebo se nemůže smířit se skutečností jejich smrti. Žal pak trvá od jednoho týdne do šesti měsíců, po třech měsících ustupuje na intenzitě. Člověk se cítí zarmoucený nebo depresivní, nemá velkou chuť k jídlu, občas propuká v pláč, je přecitlivělý nebo cítí úzkost, špatně se soustředí. Někdo se cítí vinen. Povětšinou tím, že toho pro zesnulého neučinil dost.

   Jiní obviňují lékaře, přátele nebo rodinu. Během této fáze můžete mít pocit, jako byste trpěli tělesnými bolestmi. Většina lidí má někdy během tohoto období pocit, jako by zesnulý byl nějak přítomen, jeden z deseti tvrdí, že zesnulého zahlédl, zaslechnul nebo poznal čichem. Smíření nastává zhruba po šesti měsících. Příznaky smutku ustupují, člověk smrt přijímá a má snahu vrátit se do normálního života. Což mu může trvat různě dlouhou dobu.

7 fází smutku

   Psychologové rozdělí intenzitu smutku při ztrátě někoho blízkého do sedmi fází. Po prvotním šoku, mechanismu, který nás zbavuje možnosti reagovat a tak nás vlastně chrání následuje fáze popírání, kterou lze ale někdy považovat za součást šoku. Je to přirozený pocit, kdy člověk nechce akceptovat, že nějaká jím milovaná bytost opustila jeho svět. Pak následuje pocit viny. Truchlící si začne automaticky myslet, že neudělal dost proto, aby věci běžely jinak, aby pomohl zabránit smrti milovaného člověka. Po vině následuje strach z budoucnosti, nového světa, který již nikdy nebude takový, jaký byl dosud a možná v něm již nikdy nebude tak dobře, jako dosud. Strach se zřetelněji projevuje u dětí než u dospělých, protože většina dospělých se již za svůj život naučila svůj strach vnějšímu světu dobře maskovat.

   Strach může být vystřídán pocitem hněvu nebo zuřivosti a mnoho psychologů se domnívá, že tato fáze je jednou z nejdůležitějších etap v procesu truchlení, protože pomáhá člověku dostat se blíže k přijetí smrt druhého člověka. Hněv se většinou ventiluje na živé lidi kolem, nesměřuje již k zesnulému. Deprese je fází, kterou prochází všichni truchlící. Je to hluboký a neodbytný pocit, že život již nestojí za to žít, nepřijde již nic dobrého a nic nemá vlastně cenu. V této fázi může člověk trpět nespavostí a nechutenstvím, ale i dalšími symptomy, které není radno brát na lehkou váhu. Poslední fáze je krokem přijetí. Člověk prošel dlouhou cestu smutku a nezbývá se mu než ránu osudu přijmout a naučit se s ní žít. Truchlící připustí, že ztráta milovaného je trvalá a v okamžiku, kdy tak učiní, začíná proces hojení.

Nezavrhujte ve své bolesti rodinu, přátele ani odborné konzultanty

   Smutek je proces, kterým je nutno se propracovat, nelze ho zazátkovat do láhve, naopak, je nutné ho z ní postupně, dle naznačených fází, vypouštět. Nezdaří-li se vám to, pak mohou pocity ve vás bobtnat, držet se vás a posléze přejít v dlouhodobou depresi. I když se vám zdá, že vaše reakce na smrt je zprvu velmi silná, můžete očekávat, že celý ten proces za podpory svých přátel a příbuzných nebo s pomocí konzultanta nakonec zvládnete. Nejlepší je se hned od počátku obracet na rodinu a přátele, kteří s vámi v různé míře truchlí také a i oni mají potřebu se se svým smutkem vyrovnat. Nebudete jim břemenem, oni také někoho potřebují.
I odborní konzultanti mohou nabídnout oporu ve smutku a mohou pomoci truchlícímu, aby bolestivým procesem vyrovnání se se ztrátou blízkého prošel „regulovanou“ cestou. Jsou užiteční zvláště pokud cítíte, že náležitě neprocházíte fázemi smutku nebo že prožíváte zvlášť obtížné chvíle. Cílem těchto poradců je pomoci vám smířit se s existencí smrti. Tato pomoc spočívá v rozhovorech, které s vámi vedou o nejrůznějších souvislostech a okolnostech, v péči o to, abyste bolest a smutek vyjádřili emocemi. Snahou konzultantů je najít vhodné strategie a lidi, kteří by mohli nabídnout podporu. Pomáhají vám také budovat nový život a získat „odstup“ od mrtvého. Tyto konzultanty můžete kontaktovat prostřednictvím svého praktického lékaře nebo příslušných organizací včetně svépomocných.

   Je důležité, aby truchlící pozůstalý měl možnost vylíčit někomu své pocity. Mnoho lidí si myslí, že je nutné dát najevo, jakou byl zesnulý vynikající osobností, což ale nemusí být zrovna ta podpora, kterou pozůstalý potřebuje. Ten totiž potřebuje vyjádřit, jak se cítí. Potřebuje mít možnost říci, jak je na tom zle, jakou má úzkost, jaký má pocit viny nebo křivdy, co říkal špatného, než zesnulý zesnul, a jak mu tato smrt přivádí na mysl jeho vlastní smrtelnost. To všechno jsou normální myšlenky a pocity, které potřebují být vyjádřeny.

Nesahejte příliš brzy po chemickém léčivu

   Příliš brzy podané léky mohou být kontraproduktivní. Ačkoliv léky zlepší vaše pocity, mohou nepříznivě působit na proces prožívání smutku a prodloužit ho. Propracovávat se pocity, které jsou s každou ztrátou spojeny, je bolestivé, ale je to jediná cesta, jak se vrátit do normálního stavu.
   Nemůžete-li první dny vůbec spát, může vám váš praktický lékař předepsat uklidňující prášky. Což by měla být pomoc opravdu jen na několik dní. Pak je nutno s jejich braním přestat. Za mimořádných okolností je užitečné brát je po několik kritických dní, ale nesmí se používat dlouhodobě. Ačkoliv vám pomohou, abyste se cítili lépe, nepomohou vám propracovávat se smutkem, a až je budete muset vysadit, tak se tomuto procesu stejně nevyhnete. Dlouhodobá medikamentózní léčba je na místě skutečně jen v tom případě, že smutek vyústí v depresi.

   Ne každý projde hladce všemi fázemi smutku. Někdo zjistí, že neprošel normálními fázemi smutku a že ho sužují problémy, které přetrvávají. Jiný truchlit odmítá a odmítá i přijmout realitu smrti. A další zjišťují, že je popadla intenzivní zlost a pocit zrady, které trvají po měsíce. Když je smutek intenzivní a nesnesitelný, je potřeba ho léčit. Kontaktujte svého praktického lékaře nebo odborného konzultanta.

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz