B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Tři slovenští hrobníci skládali kvalifikační zkoušku – jak dopadli?

Dne 30. dubna 2008 začal platit standard dílčí kvalifikace hrobník (kód: 69-005-E). Od té doby zkoušku absolvovalo celkem 35 zájemců o toto nevšední, ale významné povolání; většina zkoušených absolvovala dílčí kvalifikaci u akreditované osoby – Davida Stejskala. Nejinak tomu bylo i ve čtvrtek 24. března 2011. O zkoušku požádali tři hrobníci ze Slovenska, účast přislíbila i média – zpravodajský kanál ČT 24 a Český rozhlas.

Zajímavé bylo, že jeden z hrobníků sice pochází ze Slovenska, ale nyní trvale žije v Ontariu v Kanadě. Využil svého pobytu v Bratislavě a přijel si udělat zkoušku. Ověřil si, že osvědčení o absolvování dílčí kvalifikace mu uznají i v Kanadě a jeho možnosti uplatnění na trhu práce se tím zvýší.

Uchazeči byli seznámeni s plánovaným průběhem zkoušky, aby se mohli připravit na všechny její aspekty, které je čekají. Všichni souhlasili, že mají zájem se zkoušky účastnit, a tedy nic nebránilo tomu, aby zkouška byla zahájena teoretickou částí. Zkoušející zjišťoval postupně u všech tří zájemců odborné specifické znalosti.

První část byla věnována používání běžných nástrojů a dodržování hygienických opatření.

Další oblast v teoretické části patřila problematice zajišťování základních činností provozovatele pohřebiště.

Praktická část byla zaměřena na otevření a výkop hrobu předepsaných rozměrů a hloubky a na ukládání rakve s lidskými pozůstatky.

Poslední část zkoušky se týkala exhumace a dalšího ukládání lidských ostatků.

A jak slovenští hrobníci u zkoušky uspěli? Přečtěte si v článku, který ve druhém letošním čísle čtvrtletníku Funeral Quartal publikuji autoři Mgr. Jaroslav Šejvl (Cech hrobnický) a David Stejskal (autorizovaná osoba pro dílčí kvalifikaci hrobníka).

Zpracoval – pvd-


QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz