B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Taky v pohřebnictví se odrazí jarní legislativní smršť

Dne 18. května 2011 vláda Petra Nečase schválila návrh nového občanského zákoníku z dílny ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Kodex nově upravuje v pohřebnictví tři základní okruhy – pietní ochranu osobnosti a mrtvého lidského těla; kdo má právo na objednání pohřbu a kdo na vydání ostatků včetně uren nalezených mimo hřbitov; v neposlední řadě zavádí registr souhlasu s pitvou a darováním těla pro vědu a výzkum. Proto se Ministerstvo pro místní rozvoj ČR k těmto okruhům vyjádřilo v připomínkovém řízení s několika zásadními vylepšeními. Až na výjimky byla předkladatelem vesměs akceptována.

Tímto konstatováním začíná autor Tomáš Kotrlý, odborný pracovník Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti pohřebnictví, svůj článek nadepsaný „Jarní legislativní smršť se pohřebnictví nevyhnula“ napsaný pro čtvrtletník Funeral Quartal.

V textu se dále praví: V květnu proběhlo na MMR velmi zkrácené meziresortní připomínkové řízení k návrhu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a k návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Oba návrhy předložilo Ministerstvo zdravotnictví.

K těmto předpisům MMR především požaduje, aby součástí hrazené služby byly i náklady na přejezd vozidla, určeného k převozu lidských pozůstatků po pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu (§ 9 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), bez zemřelého pojištěnce z pitvy do místa, kde k úmrtí došlo, nebo z místa, kde osoba zemřela k pitvě. Účelem této připomínky je zmírnit ekonomické dopady především provozovatelům pohřebních služeb, kteří zajišťují převozy lidských pozůstatků k pitvě a z pitvy. Jejich vozidlo bez zemřelého pojištěnce z místa pitvy a k pitvě cestuje na náklad provozovatele pohřební služby, protože tyto prázdné kilometry nejsou doposud hrazenou službou podle zákona.

Zajímají vás ještě další požadavky či připomínky MMR ČR, například k pohřbívání plodů po potratu, k označení těl zemřelých prohlížejícím lékařem či k věcnému záměru atomového zákona?

Pak si zajistěte letošní 2. číslo tištěného čtvrtletníku Funeral Quartal, které vyjde už 24. června.

Stať Tomáše Kotrlého zpracoval – pvd

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz