B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Symboly smuteční floristiky

Vypichovaná dekorace ve tvaru srdce. Foto: archiv autorky

Symboly jsou konkrétní zkratkou, která má vyjádřit abstraktní, obtížně popsatelné pojmy a situace. Každá doba přejímá symboly z minulosti, přetváří je a tvoří nové. Ve smuteční floristice je respekt k přejímaným symbolům hlubší a jsou vnímány s větší vážností. Ve smuteční floristice nestačí vycházet z vlastních pocitů, je nutné vědomě pracovat se všemi možnými alternativami, které mohou zákazníci vnímat, aniž by je byli schopni definovat.

To jsou slova Ing. Kamily Vlasákové z VOŠZa a SZaŠ Mělník, jimiž uvedla svůj zajímavý článek, který najdete v letošním prvním čísle čtvrtletníku Funeral Quartal, jež vyšlo 31. března.

Přinášíme alespoň zkrácenou ukázku.

Symbolika tvarů

Kruhová forma věnce symbolizuje koloběh života. Nekonečný pohyb bez začátku a konce.Také představa znovuzrození  a myšlenka, že člověk vyrostl ze země a opět se do země vrací, symbolizuje kruhová forma věnce. Rostlinný materiál proto vždy dekorujeme na tělo věnce po směru hodinových ručiček.

Srdce, květinový polštářek a koule jsou symboly s významem, který  přesahuje smrt a je  spojen láskou. Představují rovněž  hluboký klid po životních starostech, jakož i naplnění,  dokonalost ukončeného života. Život se smrtí završil – symbol tvaru koule. Polštářek vyjadřuje nerušený klid mrtvých.

Kříž je nejdůležitější křesťanský symbol smutku, smrti a spasení. Smrt Krista je nadějí  na vzkříšení a zmrtvýchvstání.  Rovněž  naznačuje naději na odpuštění hříchů a viny. Kříž je tedy symbolem překonání smrti.

Přízdoba rakve, zvláště ve formě deky, která ochranitelsky přikrývá celou rakev a lépe utěší pozůstalé.

Symbolika barev

Symbolika barev je většinou mezi lidmi všeobecně známá a pochopená. Mohou být ale také možné další nebo jiné  osobní významy.

Bílá znamená vzhledem ke své „nebarevnosti“  na jedné straně odvrácení od hlučné životní pestrosti, na druhé straně je křesťanský význam bílé chápán také jako symbol zmrtvýchvstání, čistoty a nevinnosti. V jiných kulturách a náboženstvích je to barva  reinkarnace a znovuzrození.

Černá poukazuje na zřeknutí se barevnosti a pestrosti života. Je synonymem absolutní prázdnoty a nicotnosti. Pro nepřítomnost světla znázorňuje absolutní nebarevnost. Zatímco bílá symbolizuje nový začátek, černá znamená konec.

Šedá se jeví jako zjemnění černé a zároveň v sobě zahrnuje aspekty bílé barvy.

Zelená je barvou rostlin, růstu a prosperity. Přitom ji současní lidé většinou nevnímají stejně jako naši předkové před mnoha tisíci let, kdy zeleň byla jistota obživy a možnosti přežít. Ve smuteční floristice je zelená vnímána jako naděje na posmrtný život.

Fialová je historicky používána jako duchovní, církevní barva moci. Kardinálský purpur měl dříve spíše modravý nežli červenavý nádech. Fialová symbolizuje rovněž pokoru a pokání. Vymezením pozemské světské černé barvy jako smuteční se změnila fialová na  církevní smuteční barvu. Fialová je také vnímána jako mystická a duchovní barva.

Červená vyjadřuje lásku k zemřelému, ale také symbolizuje bolest nad jeho ztrátou. Svítivé, agresivní odstíny červené jsou určitě méně použitelné než odstíny tmavé.

Individuální výběr barev má odpovídající osobní symboliku. Mohou to být například oblíbené barvy zemřelého.

Používání vhodné symboliky a barev kultivuje obecný vkus. Určitě je možné navazovat na tradici z našeho prostředí. Vlastimil Vaněk ve své knize Moderní vazačství květin z roku 1941 píše v kapitole o Smutečních soupravách, že hlavní zásadou vkusnosti jest jednoduchost. K pochopení a dobrému řemeslnému zpracování smuteční floristiky přispívá určitě i znalost symboliky tvarů, barev a rostlin, uzavírá Kamila Vlasáková svůj článek v magazínu Funeral Quartal číslo 1/2011.

-pvd-Věncová dekorace urny s orchidejí Ondicium a erbovní lilií. Foto: archiv autorky
Detail dekorace urny. Foto: archiv autorky

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz