B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Společnosti přátel žehu bylo 100 let (část třetí)

Včele Spolku pro pohřbívání žehem stál dramatik Národního divadla Jaroslav Kvapil

 

   Začátky nového spolku nebyly jednoduché, naštěstí se ale celé vedení skládalo z mladých lidí, jejichž nadšení dokázalo prakticky nemožné. Výhodný podpůrný systém a minimální výše členských příspěvků zapůsobily mezi občany tak, že ročně přibývalo několik tisíc nových členů.

První krematorium na českém území -  navzdory monarchii

   Spolku se podařilo odolat všem nepříznivým okolnostem i během 1. světové války a její konec ho tak nezastihl nepřipravený. Rozpad habsburské monarchie znamenal i pád zábran v kremačním hnutí, které se projevilo kategorickým odmítáním žehu. Rakouské úřady sice nezakazovaly zpopelňování zesnulých, ale nepřipouštěly, aby se zpopelňování dělo na území monarchie. K zajímavé události došlo v severočeském Liberci. Městské zastupitelstvo spolu s agilní pobočkou spolku - Die Flamme prosadilo stavbu krematoria v Liberci. Místní již nechtěli být pozadu za německými městy jako například Lipskem, Výmarem nebo Drážďanami.
   Nejvyšší správní soud po odvolání připustil, že kremace není v Rakousku-Uhersku povolena, avšak nemůže vznésti námitek proti stavbě krematoria. A tak v letech 1915 – 1917 vzniklo první krematorium na našem území, avšak faktickou činnost mohlo zahájit až po 28. říjnu 1918.

Dlouhý boj za  přijetí zákona o pohřbívání ohněm

   Bylo samozřejmé, že Spolek okamžitě po vzniku samostatného Československa podnikl jednoznačné kroky k uzákonění žehu. K tomu došlo 1. dubna 1919, kdy Národní shromáždění drtivou většinou kremační zákon schválilo. V Liberci ani nečekali na zákonné schválení a první kremaci na území Československa uskutečnili 31. října 1918.
  Dne 1. dubna 1919 se tak naplnila dlouholetá snaha stoupenců žehu o přijetí zákona o pohřbívání ohněm. Sněmovně jej předložil první předseda Spolku Jaroslav Kvapil. Zákon patří dodnes patrně k nejstručnějším – má pouze dva paragrafy:
§1. Pohřbívání ohněm je dovoleno.
§2. Provedením zákona jest pověřen ministr veřejného zdravotnictví ve srozuměním s ministrem vnitra a ministrem spravedlnosti.

Neúnavná mravenčí práce Spolku

   Vznikem samostatné Československé republiky se před Spolkem otevřely dlouho očekávané možnosti. Ale opozice vůči pohřbívání žehem nevymizela. Problémem se stalo například vydávání povolení ke stavbám a provozům krematorií pouze obcím. Zkušenosti z Evropy i USA ukazovaly, že daleko lépe mohou prosperovat krematoria spolková nebo církevní. Druhý předseda Spolku Ing. František Mencl proto již v roce 1919 připravil studii „Evropská krematoria“, v níž zúročil právě tyto zkušenosti. S jejím přispěním se pak dařilo i v naší republice eliminovat například zbytečné finanční náklady nebo hrozící technické problémy spojené s výstavbou a vybavením. Spolek rovněž zřídil speciální odbornou službu, jejíž erudované reprezentanty vysílal do soutěžních porot, poskytoval odbornou literaturu a za nízkou úrokovou sazbu nabízel výhodné půjčky z vlastních prostředků.
   Bez této účinné pomoci Spolku by bylo téměř nemožné, aby se krátce po 1. světové válce mohla krematoria stavět takovou rychlostí, jako tomu bylo. O to víc je třeba i nyní ocenit práci tehdejších dobrovolných funkcionářů Spolku a jejich oddanost myšlence žehu.

Zpracováno podle publikace Společnost přátel žehu 1909 – 2009
Foto: redakce

Pohled na čerstvě dostavenou budovu prvního krematoria v Liberci

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz