B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Společnosti přátel žehu bylo 100 let (část druhá)

Foto_A.Pravda

 

V minulém vydání jsme čtenářům nabídli informace o možnostech a formách členství ve Společnosti přátel žehu. Tentokrát se podíváme až k samotným kořenům pohřbívání žehem v civilizovaném světě.

Způsob pohřbívání žehem v evropském prostoru je třeba chápat v kontextu staletí a národů, které se postupně usazovaly na tomto území. Tento způsob pohřbívání si povětšinou přinášely ze své původní vlasti, s největší pravděpodobností z indického subkontinentu a asijských stepí.

Myšlenka žehu, která se dnes jeví jako běžná, se ještě i na počátku 20. století prosazovala neuvěřitelně obtížně. A to i přesto, že její atributy, tj. zejména hygiena, estetika, sociální a ekonomická hlediska, byly od počátku vesměs kladné. Bezesporu rozhodující zásluhu na rozšíření kremace mají kremační spolky, které vznikaly především ve Velké Britanii, Nizozemí, později v Německu a Spojených státech amerických.

První snahy jsou známy již dříve a spadají až do období renesance. Nejsilněji se projevují ve druhé polovině 18. století, v osvícenství. Jedním z počinů Velké francouzské revoluce bylo i zpracování návrhu zákona o pohřbívání a projekt krematoria.

Historickým mezníkem se stal žeh v srpnu roku 1822. Slavný anglický básník Georgie Byron postavil na břehu moře ve Viareggo v Itálii pohřební hranici, na které byla zpopelněna těla básníků Percyho Shelleyho a jeho přítele Williamse, kteří v Itálii utonuli.

V roce 1869 probíhal mezinárodní lékařský kongres ve Florencii. V té době zde zemřel při svých cestách po Evropě indický maháradža. Jeho tělo bylo zpopelněno v městských sadech a popel převezen následně do jeho rodné země. Tento případ vzbudil v odborných kruzích velkou pozornost a v novém italském zdravotním zákoně z roku 1874 byla již kremace povolena jako forma pohřbívání. Za dva roky na to byl zahájen provoz krematoria v Miláně a téhož roku začalo sloužit krematorium ve Washingtonu.

Pro nás je významným faktem, že i v rakouském mocnářství byl ustanoven spolek „Die Flamme“, který měl příznivce německé i české národnosti. První mezinárodní kongres stoupenců žehu se konal 7. června 1876 v Drážďanech.

Mezi známými osobnostmi této doby, které se vyslovovaly ve prospěch myšlenky žehu, byly například Božena Němcová nebo Jan Neruda. Významně se angažoval iniciátor všeho pokrokového v pražské společnosti Vojtěch Náprstek, který již jako člen pražské městské rady v roce 1883 navrhoval výstavbu krematoria v Praze.

Tehdy pouze vídeňský spolek „Die Flamme“ byl v českých zemích chápán jako dočasné řešení. A tak již 8. prosince 1899 byla úřadně schválena činnost Společnosti pro spalování mrtvol. V jejím čele byly takové osobnosti jako například JUDr. Josef Scheiner, pozdější starosta Sokola, zakládajícími členy se stali kupříkladu básník J. V. Sládek, členové Národního divadla Bohumil a Hana Benoniovi, později i dramaturg Jaroslav Kvapil s manželkou herečkou Hanou.

Společnost si stanovila jako hlavní cíl seriozní ovlivňování veřejnosti formou přednášek a vydáváním základních odborných publikací pod názvem „O spalování mrtvol“ nebo „O pohřbívání mrtvých v zemi od pravěku až po naše dny“.

Společnost se stala iniciátorkou soutěže architektů na stavbu prvního krematoria v Praze. Vítězný projekt byl dílem architekta Pavla Janáka. Přestože nebyl realizován, zaujala tato  specifická práce architekta Janáka natolik, že vypracoval studie i na později budované krematorium v Pardubicích. Stavbu pojal jako stylizované staroslovanské žároviště a právem je tato budova zařazena mezi české národní kulturní památky.

Zpracováno podle publikace Společnost přátel žehu 1909 – 2009
Článek naleznete v tištěném vydání FUNERAL QUARTAL č. 2/2010.

Foto_V.Vohlídka
Foto_V.Vohlídka
Foto_V.Vohlídka

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz