B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Společnosti přátel žehu bylo 100 let

Podstatné zvýšení krematorií i vhodnější ukládání zpopelněných ostatků a samozřejmě desítky let propagační práce a služeb Spolku přivodily v poválečných letech naprostou převahu žehu nad tradičním tlením v zemi. Při zrodu Spolku v roce 1909 se žeh podílel jen 0,3% na celkovém množství pohřbených v Čechách a na Moravě. Za pět let trvání samostatné ČSR to již bylo celé jedno procento a roku 1935 dokonce 4%. Prudký nárůst zaznamenala léta po 2. světové válce, reprezentovaný v polovině padesátých let cifrou 30,5%, roku 1971 to bylo 62,28% a v roce 1984 bezmála 75%.

Rostoucí spolková organizace si vyžádala v roce 146 zřízení krajských sekretariátů, které se zachovaly až do konce padesátých let.

Zásadní změnou v poslání Spolku bylo převzetí pojišťovací funkce Státní pojišťovnou, jedinou resortní institucí v ČSR, počátkem roku 1959. Důvod existence Spolku tím doznal podstatné korektury a těžiště práce se přesunulo na pole kulturní a organizační. Došlo k oslabení členské základny. Nicméně mohl Spolek nadále počítat s nejméně 100 000 oddaných stoupenců žehu.

V této době byl výbor Spolku přejmenován na Hlavní výbor a nově se vytvořil slovenský výbor. Od roku 1955 se hnutí začalo nazývat Spolkem přátel žehu a od roku 1966 Společností přátel žehu. Alternativy názvu jako například Čs. Svaz přátel žehu či později Česká kremační společnost se neujaly.

Přijetím zákona o československé federaci v říjnu 1968 a následným dualizováním zájmových organizací vznikly nové podmínky dalšího trvání SPŽ. Dosud jednotná celostátní organizace se rozdělila na dvě národní složky. Na 48. mimořádném sjezdu SPŽ (až dosud se takové každoroční shromáždění nazývalo valnou hromadou) dne 22. března 1969 byla tato změna schválena a téhož dne se sešel ustavující 1. sjezd Společnosti přátel žehu ČSR. Na Slovensku si nová organizace zvolila název Slovenská kremační společnost.

Zvyšující se počty kremací znamenaly i nutnost speciálního školení nově příchozích pracovníků. Odborné komise při ústředí SPŽ se podílely rozhodující měrou na jejich systematické výchově, ať se již jednalo o řečníky posledního rozloučení nebo obřadníky. Zvláště vítána byla pomoc městským a obecním samosprávám při nových formách ukládání zpopelněných ostatků na vybudovaných pietních loučkách.

Za ocenění stojí rovněž třicetiletá práce Inženýrského střediska SPŽ. To se prakticky v každém kraji podílelo na studiích a prováděcích projektech krematorií, smutečních síní, rozptylových a vsypových louček. Spolupráce zejména se Stavební fakultou Českého vysokého učení technického v Praze umožnila studentům hlubší poznání specifiky pohřebních a hřbitovních staveb a realizaci vlastního pojetí této součásti funerální architektury.

Zpracováno podle publikace Společnost přátel žehu 1909 – 2009
Foto: redakce a archiv

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

Doporučujeme

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz