B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Smuteční floristika se umí přizpůsobit každé sezóně

Zelená barva, symbol věčného života, je základ i ve smuteční floristice

 

Stejně jako se vyvíjí floristika obecně, vyvíjí se i její odvětví, kterým je smuteční floristika. Také vkus a zájem ze strany objednavatelů (nejčastěji tedy pozůstalých), kteří pohřeb zařizují, prochází jakýmsi vývojem, který je sice pomalejší, než nové trendy floristiky, ale existuje. A protože se při tvorbě věnců a jiných smutečních dekorací přihlíží zejména k přáním pozůstalých, pokud nemají konkrétní a jasnou představu o výzdobě, dobrý florista by měl umět poradit.

Zelená barva, symbol věčného života, je základ

Markéta Keclíková  z květinového ateliéru ROSMARINO, která nám poskytla cenné informace o smuteční floristice, jednoznačně upřednostňuje živý materiál. Také její zákazníci preferují živé květiny. Dnes je k dispozici velmi pestrý výběr řezaných květů a dekorací k dozdobení věnců, smutečních kytic apod. Základní je zelená barva, nejčastěji jehličnanů či jiné dekorační zeleně, která symbolizuje věčný život. Zeleň tak vytváří  základnu pro další zdobení, ať už jde o pohřební věnec, dekoraci rakve, smuteční kytice na položení či výzdobu smuteční síně nebo kostela. Co se týče používaných květin, jsou některé pro smuteční floristiku typické, jako například chryzanthema, gerbera, anthurium nebo karafiát. S ohledem na roční období se ovšem mohou použít i další druhy květin, popřípadě i exotické plody, větve, proutí atd.

Empatie je pro smuteční floristiku nepostradatelná

Právě sezónnost je ve floristice vedle obecných trendů velmi důležitá. Projevuje se, anebo by se projevovat měla, i ve smuteční výzdobě. Nabídnout zákazníkovi sezónní květiny, které lze použít, je vždy na floristovi. Jeho přístup k zadavateli smuteční výzdoby, často se jedná o přímého pozůstalého, musí být velmi citlivý. Citlivost přístupu spočívá zejména v tom, že se na zákazník nenavalí zbytečnými detaily, je spíše potřeba s ním věcně domluvit vše potřebné a zároveň empaticky vypozorovat, jakou má představu o smuteční květinové výzdobě pro svého blízkého. Pokud zákazník netrvá na klasickém pojetí způsobu vazby a zejména výběru květin, pokud vyloženě nevyžaduje již zmíněné nejčastěji používané květiny, je možné mu jemně naznačit, které květiny se k danému období hodí. Neznamená to, že se základním a často užívaným květinám dobří floristé vyhýbají, vždy se ale snaží výběr zpestřit anebo alespoň barevně zakomponovat květiny podle ročního období.

V zimě amarylisy, v létě gladioly

Zákazník mívá nejčastěji představu pouze o barevnosti smuteční kytice či věnce, zpravidla požaduje klasickou bílou barvu. I v tomto případě je dobré přihlédnout k nabídce sezónních květin a to zejména s ohledem na jejich kvalitu a cenu. Pokud je zrovna sezóna hortenzií (třeba právě  bílých), proč nevyužít při vazbě zrovna je! Pokud je zima a velkoobchody s květinami nabízejí za velmi výhodné ceny amarylisy, které po zbytek roku představují velmi luxusní květinu, sáhne profesionální florista po nich. Na jaře se ve smuteční vazbě setkáváme s tulipány, v létě s gladiolama...V podstatě žádná květina není ve smuteční vazbě nevhodná, jde jen o to decentně rostlinný materiál zpracovat tak, aby vazba byla krásná, dobře uvázaná, ale ne křiklavá či nevkusná.

Vánočním skleněným koulím jako dekoraci je lépe se vyhnout

Pochopitelně by se neměla zaměňovat tzv. dušičková výzdoba či výzdoba hrobů se smuteční výzdobou pohřebních síní. Zatímco při výzdobě hrobů lze využít (a jistě je to doporučováno) na podzim plodů podzimu a v zimě vánoční výzdoby typu skleněných koulí, ve smuteční výzdobě doporučuje Markéta Keclíková  se těmto sezónním dekoracím vyhnout. Není to vzhledem k situaci vhodné, ba dokonce by to pozůstalé mohlo přivést do rozpaků. Je tedy dobré nezaměňovat sezónní výzdobu hrobů se sezónními květy určenými k rozloučení s blízkou osobou a výzdobou smutečního obřadu.

Dobrý florista hledá výzvu v každé zakázce

Záleží tedy nejen na dovednosti rukou, ale také na komunikačních schopnostech floristy, jak se ke smuteční zakázce květin postaví. Zda ji pojme naprosto klasicky a bez větší invence, bez ohledu na momentální roční období, anebo bude kreativnější a smuteční vazbu přizpůsobí sezóně. Paní Keclíková z ateliéru ROSMARINO zastává názor, že i ve smuteční floristice je možné být kreativní a jít s floristickými trendy. Dobrý florista hledá výzvu v každé zakázce, byť jsou ty smuteční velmi specifické, zejména co se týče citlivosti tématu pro zadávajícího. Když se ale překoná leckdy velká emotivnost v zákazníkově objednávce, pak smuteční výzdoba představuje paradoxně pro květináře příjemnou práci. Nemusí například tolik řešit trvanlivost květů, snad jen v extrémně teplém či naopak mrazivém počasí je potřeba brát ohled na transport (konkrétně u anthuria či jiných exotických rostlin musíme dát v zimě pozor na jejich choulostivost). Často má florista při přípravě smuteční výzdoby volnou ruku také co do pojetí a výběru smutečních kytic, věnců apod.

Doufejme tedy, že do budoucna přibude více floristů v oboru, kteří umějí pracovat se sezónními květinami a více zákazníků, kteří se nebojí květinářům věřit a nechají jim volnou ruku při výběru i zpracování květin.

Markéta Keclíková  Květinový ateliér ROSMARINO
Květinový ateliér ROSMARINO

Pro smuteční floristiku jsou typické květiny jako chryzanthema, gerbera, anthurium nebo karafiát

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz