B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Slovenský zákon má za cíl eliminovat problémy při zacházení s lidskými ostatky

Hřbitov v Bratislavě-Ružinově. Zdroj: internet

Od 1. ledna 2011 platí na Slovensku nový zákon o pohřebnictví, který zakazuje propagovat a informovat o pohřebních službách ve zdravotnických zařízeních a ústavech poskytujících sociálních a zdravotnickou péči.

Jak je zřejmé z informací slovenské agentury SITA, cílem nově přijatého zákona je eliminovat problémy vznikající při zacházením s lidskými ostatky ve zdravotnických zařízeních, stejně jako při jejich přepravě a posléze při pohřbech na hřbitovech.

Právo výběru pohřební služby

Server pohrebiste.cz cituje zprávu agentury Mediafax, která informaci doplňuje:

Zákon také podrobněji vymezuje rozsah činnosti pohřebních služeb. Mimo jiné zdůrazňuje právo obstaravatele pohřbu na možnost výběru pohřební služby. Náklady na uložení zesnulých do 48 hodin po jejich smrti budou hradit zdravotnická zařízení.

Nový zákon také mění rozsah odborné přípravy provozovatelů pohřebních služeb, hřbitovů a krematorií a zavádí nové sankce za porušení zákonných norem.

Současný právní stav podle ministerstva zdravotnictví, které zákon připravilo, přináší časté a opakované konflikty mezi provozovateli pohřebních služeb navzájem, ale i mezi nimi a provozovateli hřbitovů, což často přináší neřešitelné situace pro pozůstalé.

Předcházející legislativa umožňovala zvýhodnění jedné skupiny provozovatelů na úkor jiné skupiny živnostníků, následkem čehož byly nepřiměřené ceny za jednotlivé úkony.

Provozovatelé pohřebních služeb podle nového zákona již nemohou využívat chladicí zařízení a jiné místnosti ve zdravotnických a podobných zařízeních. Nemohou si je ani pronajímat nebo půjčovat podobně jako další movité i nemovité věci těchto zařízení, konstatuje Mediafax.

Zlevnění, nebo naopak zdražení?

Nový zákon podle ministra zdravotnictví SR Richarda Rašiho nepřinese zvýšení, ale naopak snížení cen.

„Tento zákon zajistil demonopolizaci poskytování těchto služeb, protože když nebožtíka přivezli na hřbitov nebo do krematoria, tam nastával monopol i pohřbívání. Teď se to demonopolizuje. Všechny pohřební služby budou mít možnost přivézt nebožtíka a udělat obřad," řekl šéf rezortu agentuře TASR. Myslí si proto, že tento krok přinese pokles cen.

Naproti tomu ředitel Pohřebnictví města Bratislavy Marianum Miloslav Hrádek téže agentuře sdělil, že zákon podle jeho mínění může v hlavním městě SR způsobit zdražení poplatků za hrobová místa, a to minimálně o deset procent. Jak uvedl, správy hřbitovů poskytují i pohřební a hřbitovní služby, které by podle nového zákona nově měly zajišťovat pohřební služby. Změna podle Hrádka způsobí, že hřbitovy, které byly finančně samostatné, tak budou vykazovat ztrátu. A tu budou muset někde vykompenzovat.

S využitím internetových zdrojů - pvd

Krematorium v Bratislavě. Zdroj: internet
Richard Raši, ministr zdravotnictví SR. Zdroj: internet

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz