B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Slovensko bude mít od ledna 2011 nový pohřební zákon

Přínosem novelizovaného zákona je, že vychází vstříc hlavně pozůstalým a dává jim větší právo při výběru pohřební služby k vykonání pohřebního obřadu

 


   Dopravní nehody a neštěstí jsou na denním pořádku a zesnulých lidí jiné státní příslušnosti než je země, ve které zemřou, rok od roku přibývá. Pohřební služby z EU i mimo ní se přetahují o pozůstalé a mnohdy v tomto konkurenčním boji zapomínají na dodržování zákona o přepravě zesnulých na pozemních komunikacích mezi členskými státy EU. Nejčastější příčinou překračování zákona je jeho neznalost a také výmluva na téma tzv. šengenské zóny. Slovenská republika v této souvislosti ratifikovala dohodu Evropské unie o převozu mrtvých těl a zákonodárci na Slovensku tak začali v plné míře respektovat tento stav s novelizací zákona.

Pas pro mrtvolu je problémem při transportu zesnulých po Evropě

   Ty pohřební služby, ať už slovenské nebo z jiných částí Evropy, které se převážení zesnulých po Evropě věnují na základě smluv s pojišťovnami, vědí, že je pravidla převozu potřeba dodržovat a brát vážně. I na slovenskou Asociaci Pohřebních a Kremačních služeb se obracejí pohřební služby o pomoc, už když jsou v cizím státě a nechtějí jim tam zesnulého vydat a ve většině případů se nakonec stává, že musejí vydat zpět naprázdno. V poslední době bohužel přibývá hlášení o mnohých takových případech z České republiky.
   Jedněmi z podmínek pro přepravu mrtvých v rámci zemí Evropy je vzduchotěsná uzavřená rakev nebo tzv. laissez-passer for a corpse (pas pro mrtvolu), dokument bez kterého by jste z dané země za žádných okolností neměli mít možnost zesnulého transportovat. V tomto dokumentě musí být uvedená příčina smrti v angličtině nebo ve francouzštině. Na obranu toho, že v České republice nefunguje potvrzování pasů pro mrtvé, je třeba přiznat, že i na Slovensku byl někdy tento akt doslova několikadenní záležitostí dohadování se s úřady o razítko. Problémy se týkají především zesnulých mimo zdravotnické zařízení, např. doma. V této souvislosti je dobré se obrátit na internetový portál  Asociaci Pohřebních a Kremačních služeb www.sapaks.sk, kde jsou v sekci informační servis k nalezení adresy lékařů, kteří mohou tuto administrativní činnost vykonávat. Hlavní doporučení ale zní, vždy si dopředu zajistit adresu kompetentního orgánu vydávajícího toto povolení.
 
 S novelizací zákona se zvýší konkurence pohřebních služeb

   Na Slovensku se od 1. 1. 2011 změní pravidla v převážení pohřebních služeb na základě novelizovaného zákona o pohřebnictví  č.131/2010 Z.z. K této novelizaci se muselo přistoupit v důsledku nejasností a množících se sporů mezi pohřebními službami, správou hřbitovů a provozovateli krematorií, ale také v důsledku stížností ze strany objednavatelů obřadů. Přínosem novelizovaného zákona je, že vychází vstříc hlavně pozůstalým a dává jim větší právo při výběru pohřební služby k vykonání pohřebního obřadu. Podle tohoto zákona si Slováci budou moci nechat vykonat obřad od začátku až do konce (mimo výkopu hrobu) u vybrané pohřební služby. Právní norma, která fungovala doteď, umožňovala vykonat obřad a pochovávání výlučně na správě hřbitova. Právo vlastního výběru pohřební služby a uskutečnění posledního rozloučení podle představ pozůstalých bude dokonce zaručeno i v okamžiku, kdy se zesnulý nachází v sociálním zařízení. Tak nový zákon pravděpodobně zvýší  konkurenci schopnost mezi poskytovateli pohřebních služeb a i úroveň samotného pohřebního obřadu by se tak mohla zvýšit. Rozdíl mezi cenou za pohřební službu může být 100 až 300 eur.
   Pozornost by od nového roku měli zbystřit i obce. Ty budou muset zaměstnat buď odborně školeného pracovníka na výkop hrobu na hřbitově, a nebo si najmout nějakou pohřební službu, která bude způsobilá k takovému úkonu. Zákon ukládá také sankce, což do nynějška na Slovensku nebylo, ve výši od 300 do 5 000 Eur, které za nesplnění povinností zákona může uložit kontrolní orgán Regionálního úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky.
   Důležitou změnou je také zřízení speciálních prostorů (místností, ne chladíren) na ukládání zesnulých ve zdravotnických zařízení či v domovech důchodců. Příčinou této změny bylo hlavně vyloučení pohřebních služeb z prostorů nemocnice a sociálních zařízení s cílem omezit jejich pohyb na minimum při vykonávání úkonů se zesnulými.

Zde jsou některá fakta z pohřebního zákona:
Přeprava lidských pozůstatků a lidských ostatků podle č.131/2010 Z.z.
§ 6
(1) Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa môžu prepravovať po pozemných komunikáciách SR len vo vozidle na tento účel vyrobenom alebo vo vozidle na tento účel upravenom podľa odseku 2.
(2) Vozidlo, ktoré je upravené na prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov po pozemných komunikáciách, musí byť vybavené chladiacim zariadením, ktoré musí byť schopné dlhodobo udržať ložný priestor pri teplote do 8°C.  Ložný priestor musí mať osvetlenie a musí byť vybavený úchytkami potrebnými na upevnenie rakvy alebo transportného vaku; priestor určený pre posádku musí byť oddelený od ložného priestoru
utesnenou prepážkou.( Koniec citátu)

   Není třeba komentovat účelovost či neúčelovost chladírenských zařízení v kliamtických podmínkách střední Evropy, ale v každém případě jsou diskutabilní... Mezinárodní přeprava lidských pozůstatků nebo ostatků, na které se vztahuje mezinárodní smlouva, kterou je vázána i Slovenská republika. Vozidlo musí být vybaveno jednorázovými utěrkami a jednorázovými ochrannými rukavicemi a dezinfekčním přípravkem. Účel využívání vozidla a jeho vybavení chladicím zařízením musí být vyznačeno v osvědčení o evidenci a v technickém osvědčení vozidla. Zákon rozeznává a přesně určuje i rozdíl mezi vozidlem určeným na místní přepravu (tou se myslí přeprava přímo na hřbitově nebo ve smutečním průvodě) a na přepravu po veřejných komunikacích. 
    I v České republice se o novém pohřebním zákoně již začalo uvažovat. I u nás k tomu bude potřeba množství energie a trpělivosti při tvorbě a prosazování něčeho nového v tak náročné oblasti, kterou jsou pohřební služby.

 
Autor: Ladislav Stríž
Predseda  Slovenskej Asociácie Pohrebných a Kremačných služeb
www.sapaks.sk

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz