B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Sedmdesátá pec TABO-CS byla instalována v Ostravě

Jubilejní pec TABO-CS patří Ostravě. Foto: Archiv Krematorium Ostrava, a.s.

Poptávka po kremacích v moravskoslezském regionu neustále stoupá. Už zanedlouho celkový počet kremací překoná hranici 150 000 pohřbů žehem od založení ostravského krematoria. V posledních letech se tu jejich počet zvyšoval o zhruba 500 ročně, v roce 2009 poprvé překročil magickou hranici 9 000 a v roce 2010 dokonce 9 500. To je v ČR pro srovnání asi dvojnásobek pro města a regiony stejné velikosti nebo větší.

Také proto představenstvo Krematoria Ostrava, a.s. rozhodlo o vybudování třetí kremační pece.

„Pro zbudování třetí kremační pece v krematoriu v Ostravě jsme zvolili prostory, kde kdysi bývaly původní staré pece, a následně se v něm několik let dočasně nacházel sklad rakví. Celá akce byla poněkud komplikována plánovanou souběžnou rekonstrukcí střech všech budov krematoria,“ říká Ing. Pavel Lacina, předseda představenstva Krematoria Ostrava, a.s.

Zlomovým rokem se stal rok 2009, kdy bylo potřeba podle plánu oprav odstavit kremační pec číslo 1 na plánovanou generální opravu, která trvala 5 týdnů. Tehdy se jen potvrdilo, že druhá kremační pec nebyla schopna pokrýt plně potřeby pohřebních služeb a veškeré další klientely. To vše zafungovalo jako pohonný motor při prosazení investice do třetí kremační pece.

Začít se muselo pochopitelně výběrovým řízením. Poté bylo třeba vybrat renomovanou stavební firmu, zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební řízení a všechny orgány životního prostředí, města a kraje.

A jaká je situace v polovině letošního března? Nová kremační pec je ihned schopna provozu. Byla vyzkoušena, seřízena a obsluha krematoria zaškolena. Od počátku února v rámci zkušebního provozu jsou prováděny i zkušební kremace. Technologicky probíhá vše velmi dobře a podle plánu, včetně autorizovaného měření emisí jako nezbytné podmínky kolaudace a uvedení do trvalého provozu. S tím se počítá v předjaří tohoto roku. Celkové náklady na investici do třetí kremační pece dosáhly bezmála 10 mil. Kč.

„Pro olomouckou firmu TABO-CS je instalace třetí pece v Ostravě svým způsobem rovněž významná – jedná se v pořadí o jubilejní již sedmdesátou kremační pec, kterou naše firma uvádí do provozu, navíc v jubilejním roce 20. výročí existence firmy,“ přiznal spokojeně Ing. Zdeněk Lechner, generální ředitel TABO-CS spol. s r.o.

Dodaná kremační pec KNP 05 patří mezi nejmodernější a ekologicky nejpříznivější zařízení svého druhu a spojuje moderní konstrukční principy s účinným automatickým  řízením procesu kremace.

Celý článek si přečtěte v prvním letošním čísle tištěné verze čtvrtletníku Funeral Quartal, které vyjde 31. března.

-hl-, -pvd-
QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz