B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Růže na hřbitově nekradli funebráci – spásaly je srny

Hrob karikaturisty Ericha Ohsera, rodáka z Plavna, na tamním hřbitově. Zdroj: internet

Téměř až záhadný případ s detektivní zápletkou řešila hřbitovní správa na hlavním pohřebišti v saském městě Plavně. Noc co noc tam mizely z hrobů květy řezaných růží. Trnité stonky, které náhrobních kamenech a ve vázách zůstávaly, pak vypadaly, jako by někdo poupata i rozvité květy uřízl.

Do podezření upadli někteří místní podnikatelé v oboru pohřebnictví. Pár čtenářů deníku Freie Presse se redakci dokonce svěřilo s názorem, že si majitelé pohřebních služeb tajně a odsouzeníhodným způsobem opatřují květiny pro výzdobu katafalků.

Omyl! Funebrácký stav byl nyní očištěn. Ukázalo se totiž, že „zloději“ mají čtyři nohy a hladové krky. Růže totiž na hřbitově spásali srnci a srnky!

Zvířata žijící v sousedním ohrazeném Resauerském lese nenacházela v zimě dostatek potravy, a tak si sama vytvořila díry v plotě, který je celkově dva kilometry dlouhý. Tudy pak srny v noci snadno pronikaly do areálu pohřebiště, který se pro ně stal doslova rájem, kde se pokaždé dosyta napásly. Zejména jim zachutnaly už zmíněné růže a také břečťan.

Návrhy naznačující možnost odstřelu čtyřnohých škůdců na hřbitově nejsou namístě. V tomto ročním období není odstřel v Německu povolen a v areálu hřbitova něco takového vůbec nepadá v úvahu.

Srny by teď měly být nalákány otevřenými vstupy zpět do Resauerského lesa, a to na nastražené pamlsky. Zdá se, že v areálu hřbitova se potuluje ještě sedm srn, ostatní již zmizely zpátky v oboře.

Až se tam vrátí všechny kusy, bude oplocení velmi pečlivě opraveno. V tomto čase už budou moci snadno spásat nikoli růže na hrobech, nýbrž trávu, lesní plody a žaludy, jak je to pro ně přirozené.

S využitím informací serveru freiepresse.de - pvd

Párek srnčí zvěře. Zdroj: internet

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz