B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Rozdíly mezi dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti

Dohoda o provedení práce je upravena v § 75 ZP velice stručně. Z ustanovení vyplývá pouze rozsah práce, na který se dohoda o PP uzavírá, ten nesmí být větší než 150 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Od letošního roku platí, že i dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně.

Dohoda o pracovní činnosti je svým způsobem malý pracovní poměr. Uzavírá se na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, samozřejmě písemně. Maximální rozsah vykonávané práce nesmí v průměru přesáhnout 20 hodin týdně. Stejně jako v případě dohody o PP i zde platí, že zaměstnavatel není povinen rozvrhovat pracovní dobu. Odměna z dohody o PČ se sjednává opět přímo ve smlouvě a nesmí být nižší než minimální mzda.

Zajímá vás tato tematika blíže? Pak si určitě zajistěte letošní třetí číslo tištěné verze čtvrtletníku Funeral Quartal. JUDr. Eva Dandová, odborná pracovnice právního oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů a vysokoškolská pedagožka, pro něj připravila podrobný článek pod titulkem Dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti. A z něj se dozvíte prakticky vše, co o tomto tématu potřebujete vědět.

Funeral Quartal číslo 3/2011 vyjde 27. září!

-pvd-

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz