B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Římskokatolická církev připouští pohřeb žehem – ale s podmínkami…

 Kremace je dnes přípustná i pro římskokatolickou církev. Zdroj: internet

Tradici pohřbu žehem u nás zahájilo krematorium v severočeském Liberci roku 1918. Ještě do roku 1926 bylo ovšem nepřípustné, aby byl tímto způsobem pohřben věřící římský katolík.

Římskokatolická církev totiž doporučuje pohřbívání těl zemřelých do země jako letitý křesťanský zvyk. Ten křesťané převzali od Izraelitů. Pohřbívání do hrobu vyjadřuje víru ve vzkříšení a je podle katolické věrouky také projevem úcty, která přísluší lidskému tělu jako chrámu Ducha svatého.

Symbolizuje společenství svatých: ti, kdo zesnuli v Kristu, tvoří s živými nerozlučitelné společenství lásky.

V roce 1889 vydal papež Lev XIII. bulu zakazující pohřeb žehem. Katolická církev pak zůstávala velkým odpůrcem kremací ještě dlouhá desetiletí. Až 19. června 1926 prohlásila instituce Svatého Officia prohlásila, že pohřeb žehem nemusí být bezpodmínečně odsouzeníhodný a za jistých okolností je ochotna připustit jej. Fakticky se jednalo o rozšíření dekretu Lva XIII.

Změna přišla v roce 1969

Definitivní změna nastala v roce 1969. Tehdy celosvětové veřejné mínění fakticky přimělo papeže Pavla VI. ke schválení církevního „pohřebního řádu“, kterým byla mimo jiné povolena účast římskokatolických duchovních při obřadech v krematoriích.

Dnešní církevní právo tedy pohřeb žehem povoluje také. Ale ne za všech okolností! Jen tehdy, nebyl-li zvolen z důvodů odporujících křesťanské nauce. Nepřípustným motivem je především odmítání víry v posmrtný život či ve vzkříšení.

Římskokatolická církev dnes už tedy nic nenamítá proti zpopelnění ostatků člověka. Proto se v krematoriích či obřadních síních už poměrně často uskutečňují rozloučení se zesnulým za účasti kněze nebo jáhna, kteří vykonají krátké rozloučení spojené s modlitbou za zemřelého. Takové rozloučení by však církev odepřela, pokud by zesnulý ještě za svého života řekl, že aktem zpopelnění svých ostatků popírá vzkříšení z mrtvých.

Naproti tomu Církev československá husitská se k pohřbívání žehem přiklonila prakticky hned po svém vzniku v roce 1919. Právě v jejích modlitebnách vznikala první kolumbária, úložiště uren.

S využitím internetových zdrojů – pvdZa striktně daných okolností může být věřící pohřben i v urně. Zdroj: internet

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz