B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

První žena jmenována znalkyní v oboru Služby se specializací Pohřebnictví

Renáta Benešová, majitelka pohřební služby v Mladé Boleslavi a regionální zmocněnkyně Sdružení pohřebnictví v ČR pro střední Čechy, byla v květnu jmenována první znalkyní v oboru Služby se specializací Pohřebnictví.

Zajímá vás, kteří čtyři muži jsou držiteli stejného jmenovacího dekretu znalců?

Chcete vědět, jak je to s pohřbíváním osob, které zemřely ve vyšetřovací vazbě či při výkonu trestu odnětí svobody?

Máte zájem dozvědět se, jak postupovat vůči nájemníkům hrobových míst, kteří neplní své zákonem dané povinnosti?

To vše najdete v tištěné podobě čtvrtletníku Funeral Quartal č. 2/2011, a to na straně 8 v rubrice Nasbíráno v oboru. Druhé číslo vyšlo 24. června.

-pvd-

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz