B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Pro nedostatek financí „pohřebákem“, „hrobníkem“ i „majitelem hrobu“…

Zákon o pohřebnictví ukládá povinnost provozovat veřejné pohřebiště jako službu ve veřejném zájmu. Tu může poskytovat pouze obec, nebo registrovaná církev. Foto: archiv redakce

Televize Nova informovala 13. ledna tohoto roku o jednom těžce uvěřitelném případu, kterým se zabývali chrudimští policisté: muž zakopal před Vánoci zesnulou na zahradě jejího domu. Stal se přes noc pro nedostatek finančních prostředků „pohřebákem“, „hrobníkem“ i „majitelem hrobu“.

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ukládá povinnost provozovat veřejné pohřebiště jako službu ve veřejném zájmu. Zároveň taxativně vymezuje, že tuto službu může poskytovat pouze obec, nebo registrovaná církev. Tedy žádná jiná fyzická ani právnická osoba není v roli provozovatele veřejného pohřebiště přípustná.

Rozhodně nelze připustit, aby pohřbívali příbuzní či jiné osoby, kteří k tomu nejsou provozovatelem hřbitova oprávněni (i kdyby šlo o vyškolené pracovníky pohřební služby).

Obec nebo církev provozující veřejné pohřebiště nemusí mít svého vlastního hrobníka, může si ho tzv. vypůjčit, ale toto musí být upraveno v řádu jejího pohřebiště – včetně hrobníkova jména a adresy.

V případu z Chrudimska nebyla splněna žádná z těchto podmínek!

Více se dozvíte v prvním letošním čísle tištěné verze magazínu Funeral Quartal, který na toto téma přinese skutečně zajímavý článek nadepsaný „Hrobníkem svépomocí?“ autorů Davida Stejskal a Tomáše Kotrlého.

Již 31. března!

-api-

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz