B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Pravěký člověk pohřbený v dnešní pražské Terronské ulici byl asi homosexuál, nebo transsexuál

Archeologický nález hrobu v pražské Terronské ulici. Zdroj: Česká společnost archeologická

Doslova unikátní archeologický objev je spojen s vykopávkami uskutečňovanými v pražské Terronské ulici. Vědci tu totiž nalezli hrob člověka z období let 2800 až 2500 před naším letopočtem, který nebyl ani mužem, ani ženou.

Jak uvedl server Stream.cz, šlo o hrob z pozdní doby kamenné „s osobou v neobvyklé pozici a s neobvyklou výbavou“.

Kostra patřila muži náležejícímu do kultury se šňůrovou keramikou. Oproti všem zvyklostem byl ale pohřben hlavou směrem k východu. Zmíněná kultura takto pohřbívala výhradně jen ženy.

V hrobu archeologové nalezli předměty, které nebyly běžné pro ani jedno pohlaví. Zemřelý měl na místě posledního odpočinku uložen pazourkový nůž a pět nádob, mezi nimi i takzvaný vejčitý hrnec. Ten je typickým artefaktem pro ženské hroby. Naproti tomu chyběly předměty obvyklé pro pohřby mužů, například zbraně. Lidské ostatky v hrobě byly navíc ozdobeny náhrdelníkem a záušnicemi.

Vědci se tak přiklánějí k názoru, že pohřbený pravěký člověk žil a zemřel s přirozenou úchylkou. Mohlo jít o muže odlišnou sexuální orientaci – homosexuála, nebo transsexuála.

S využitím internetových zdrojů - pvd

Detail kosterních pozůstatků. Zdroj: Česká společnost archeologická

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz