B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Poselství předané balónkem

Ilustrační foto

 

Dá se myšlenka zhmotnit? A mentální poselství? Alespoň částečně určitě ano. Například prostřednictvím balónku, vypuštěného během smutečního obřadu.

Z této premise vychází podnikatelský záměr majitelů společnosti DECOMA Service, obchodující s dekorativními předměty. Seznámení s jejich nápadem vypouštět během smutečního obřadu balónky nás natolik zaujalo, že jsme se rozhodli dozvědět se mnohem více a tyto informace zprostředkovat i čtenářům magazínu FUNERAL QUARTAL.
„V první řadě bychom byli neradi, kdyby naše nabídka byla chápána jako jakékoliv znevažování natolik vážné situace, jakou je poslední rozloučení se zesnulými.“ To už hovoří Bronislav Brzek, spolumajitel firmy DECOMA Service. On, stejně jako všichni okolo něho, jsou naopak přesvědčeni, že takovýto způsob rozloučení je vysoce pietní a přitom pomáhající překonat ty nejtěžší okamžiky smutečního aktu. Pohled na vzdalující se balónky podle nich  pomáhá odpoutat pozornost od zatahujících se závěsů za odjíždějící rakví či od místa posledního odpočinku zemřelého v hrobové jámě. A navíc, každý z nás v tuto chvíli – vědomky či nevědomky – je myšlenkou zemřelému co možná nejblíže. Proč ji tedy nepřenést třeba i tímto způsobem v reál?

-red-

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz