B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

PIT je tu pro ty, které postihlo neštěstí

Jedna z aktivit týmu – bohoslužba za oběti tragické události. Foto: archiv PIT

Psychosociální intervenční tým ČR (PIT) je mezioborové dobrovolnické uskupení lidí, kteří se zabývají pomocí orientovanou na komunitu zasaženou neštěstím. První letošní číslo tištěné verze magazínu Funeral Quartal přináší obsáhlý rozhovor s koordinátorem PITu Mgr. Karlem Šimrem.

Čtenáři se tam dozvědí podrobnosti o konkrétních úkolech tohoto uskupení, o jeho složení a fungování v podmínkách ČR, o nejbližších plánovaných akcích i o základních východiskách v oblasti duševního zdraví a katastrof.

„Jak už vyplývá z povahy psychosociální krizové pomoci, většinou oslovujeme lidi s vyjádřením solidarity a nabídkou spolupráce. Nejčastěji pak spolupracujeme s vedením obcí, zástupci škol, duchovními nebo představiteli pomáhajících organizací,“ vysvětluje Karel Šimr.
Zaujalo vás toto téma? Pak si zajistěte první číslo našeho magazínu. Vyšlo 31. března!

-hl -, -pvd-QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz