B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Ostravské krematorium slouží veřejnosti už 85 let

Z ostravského krematoria - Foto API

 

Osmdesát pět let, to je v životě nás smrtelníků věru úctyhodný věk! A přesně tolik roků už slouží veřejnosti ostravské krematorium. I když to původní stávalo na jiném místě. Zatímco každý obyvatel města vám dnes řekne, že krematorium najdete ve Slezské Ostravě, nebývalo tomu tak vždycky – počátky pohřbů žehem jsou totiž spojeny s Moravskou Ostravou.

Abychom čtenářům našeho magazínu přiblížili dějiny ostravského krematoria, zalistujme v historických materiálech. Ty vydávají následující svědectví.

Památný den - 1. února 1925

V prosinci roku 1921 vyzvala správní rada města Moravská Ostrava stavebního radu Ing. Františka Mencla, který byl významným činitelem spolku Krematorium, a architekta Vlastislava Hofmana, aby vypracovali stavební nákresy a rozpočet nákladů na stavbu.
K zahájení provozu došlo 1. února 1925. O den později tu poté byly zpopelněny ostatky prvních tří zesnulých – dělnice, učitelky a veterinárního lékaře.
Až v roce 1958 byl převeden provoz pecí z vytápění koksem na plynové.
Ale to už se nad původním krematoriem smrákalo a blížil se jeho konec.
Historické prameny k tomu praví: „Starý městský hřbitov u třídy 28. října byl určen ke zrušení a na jeho místě měl vzniknout sad nesoucí jméno prezidenta Klementa Gottwalda. Smutný osud postihl i staré krematorium. Tato unikátní kubistická stavba, která tvořila dominantu celého hřbitovního areálu, byla určena k demolici. Kvůli průtahům se stavbou nového krematoria byla realizace tohoto rozhodnutí dlouho oddalována, ale nakonec, i přes protesty památkářů, byla budova v roce 1979 zbořena.“

Z Moravské do Slezské…

Od roku 1969 využívají Ostravané a obyvatelé přilehlých lokalit nové krematorium, které je umístěno na ústředním městském hřbitově ve Slezské Ostravě. Ten má pro ilustraci rozlohu 26,5 hektaru. Provozuje jej Úřad Městské části Slezská Ostrava a momentálně je tu obsazeno asi 25 tisíc hrobových míst – tedy asi jedna třetina z cílové kapacity 75 tisíc. Nenajdeme tu ovšem kolumbárium – v Ostravě jsou celkem tři, jenže na jiných hřbitovech.

Celý článek najdete v tištěné podobě magazínu Funeral Quartal č. 2/2010

Z ostravského krematoria - Foto API
Z ostravského krematoria - API

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz