B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Ostatky vlastenců popravených v Kobylisích nečekal stejný osud

Kobyliská střelnice je dnes národní kulturní památkou a pietním místem. Foto: Funeral Quartal

Zastav se na chvíli. Krev naše vstoupila do této země, ale my znovu se vzpřímili.

Tato slova vytesaná do kamene si přečte každý návštěvník Kobyliské střelnice, pietního místa na severním okraji Prahy. Během 2. světové války tu byly nacisty popraveny stovky českých vlastenců – přesný počet se dosud nepodařilo zjistit.

V období stanného práva vyhlášeného po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha od 27. května do 3. července 1942 tu popravčí čety zastřelily 539 vězňů, z toho 76 žen. Tyto údaje přesné jsou – vycházejí z pečlivě vedených nacistických spisů a ze jmenného seznamu stanného soudu v Praze.

Ještě den před kapitulací nacistického Německa, tedy 7. května 1945, popravila jednotka SS před areálem střelnice tři Pražany.

Jaké byly osudy ostatků českých vlastenců, kteří položili své životy za svobodu naší vlasti právě v Kobylisích? Kde jsou pohřbeni?

Popel generála Eliáše ve Vltavě neskončil

„První zásadní zjištění spočívá v tom, že všechny ostatky popravených nečekal stejný osud. Dokazuje to příklad generála Aloise Eliáše, kdy se dlouhá léta mělo za to, že jeho popel z urny vysypali nacisté do řeky. Nebyla to ale pravda - urnu nejdříve opatrovala vdova po generálu Eliášovi, v roce 1981 ji krátce před smrtí svěřila historikům Janě a Tomášovi Pasákovým a až relativně nedávno byla slavnostně uložena v Národním památníku na pražském Vítkově,“ uvedl pro náš web Mgr. Martin Červený, provozně technický náměstek ředitele Správy pražských hřbitovů.

Parašutisté neleží ve stejném hrobě s Frankem

Zajímavé jsou výsledky bádání historiků Jaroslava Čvančary a Eduarda Stehlíka z Vojenského historického ústavu Praha. Ti tvrdí, že na Ďáblickém hřbitově, asi kilometr od Kobyliské střelnice, byly během okupace ukládány ostatky popravených i dalších obětí nacismu - mezi nimi i ostatky československých parašutistů, kteří uskutečnili atentát na Heydricha. Paradoxně tak podle Čvančary odpočívají ve stejném hrobě, jako například ostatky nacistického pohlavára Karla Hermanna Franka.

„To však rozporují další historici. Skutečnost je asi taková, že na zmíněném hřbitově byla v roce 1938 vyhloubena ´šachta pro zvláštní účely´, kam se pohřbívali různí sebevrazi, utonulí, neidentifikovaní… Za války sem pak byli pohřbíváni lidé zemřelí při výsleších, popravení a podobně. Po roce 1945 sem byli do nových šachet pohřbeni popravení váleční zločinci, například Kurt Daluege, zmíněný K. H. Frank a jiní. Neleží tedy pravděpodobně v jednom hrobě s hrdinnými parašutisty,“ dodal Mgr. Červený.

Více se dozvíte v letošním prvním letošním čísle tištěného vydání magazínu Funeral Quartal, které vyjde 31. března.

-pvd-
Ještě 7. května 1945 popravili esesmani tři české vlastence – Josefa Kotěšovského, Stojana Savanžela a Antonína Touška. Foto: Funeral Quartal
Památník obětem nacismu na Ďáblickém hřbitově. Foto: Funeral Quartal

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz