B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Odborná veřejnost si připomněla sto let od úmrtí Antonína Wiehla

Wiehlovo mistrovské dílo - Slavín na Vyšehradském hřbitově. Zdroj: spolek Svatobor

Celá řada akcí věnovaných památce architekta Antonína Wiehla, od jehož smrti uplynulo 4. listopadu loňského roku, se uskutečnila v Praze i v jeho rodišti – Plasích na Plzeňsku.

Připomeňme si aspoň výstavu kurátorky Ireny Bukačové nazvanou „Wiehl, jeho rodina a Plasy“, která se konala loni v září v plaském konventu cisterciáků. Ve dnech 4. listopadu 2010 až 14. ledna 2011 byla k vidění také v Galerii NaCH v budově Fakulty stavební ČVUT v Praze-Dejvicích.

Jak vyplývá z obsáhlého článku Václava Lišky, předsedy spolku Svatobor, který v plném znění přinese tištěný magazín Funeral Quartal, Wiehl byl mimo jiné i významným stavitelem v oblasti české funerální architektury. Realizoval například stavbu hrobky politika Františka Ladislava Riegra. Pro sochaře Bohuslava Schnircha postavil dům v Praze, aby mu pak zhotovil i „stavbu poslední“ - hrob na Olšanských hřbitovech.

Stavby v oblasti funerální architektury provázely Wiehla vlastně po celý jeho tvůrčí život. Počínaje pomníkem Jana Žižky u Přibyslavi, přes hrobky ve Slaném a Litni až po stavbu nejznámější. Tou je Slavín a arkády na Vyšehradském hřbitově (1887 – 1889).

Spolek Svatobor, založený už roku 1862 „k podpoře spisovatelů českých peněžními prostředky a k oslavení jejich památky“, vyhlásil dne 11. listopadu 2010 vítěze 2. ročníku trienále Ceny Antonína Wiehla za počin v oblasti funerální architektury. První cenu získala Správa pražských hřbitovů.

Více najdete v tištěné podobě magazínu Funeral Quartal, jehož první letošní číslo vyjde 31. března.

S využitím podkladů od Václava Lišky - pvd


Rekonstrukce Wiehlovy hrobky se uskutečnila na podzim loňského roku. Zdroj: spolek Svatobor
Antonín Wiehl, „otec české novorenesance“. Zdroj: spolek Svatobor

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz