B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

O židovský hřbitov v Rožmberku pečuje hornorakouský spolek

O židovský hřbitov v jihočeském Rožmberku pečuje spolek „Proti zapomnění“ z Rakouska. Zdroj: internet

Hornorakouský spolek nesoucí název „Proti zapomnění“ si už v roce 1999 vzal do péče židovský hřbitov v jihočeském Rožmberku nad Vltavou. S pomocí hornorakouské vlády, města Lince, linecké židovské obce a tamější diecéze tak mohly být vloni sanovány staré hřbitovní zdi a uchráněny před zřícením.

Jak informoval deník OÖN vycházející v Linci, Rakušanům jde o důstojné zacházení s ostatky zde pochovaných lidí.

Horní Rakousy mají k židovskému hřbitovu v Rožmberku historický vztah, píše list OÖN. Do roku 1848 nesměli Židé v Horních Rakousích trvale žít. Až od poloviny 19. století se tam židovské rodiny začaly stěhovat a mezi hornorakouským a jihočeským židovským obyvatelstvem poté vznikaly příbuzenské vztahy. Do roku 1860 byli mrtví z hornorakouských obcí pochováváni právě v Rožmberku.

Vyhlazování Židů nacistickým režimem se výrazně odrazilo i v jihočeském  Rožmberku. Jako vůbec poslední zesnulá byla na tamním hřbitově v roce 1950 pochována Hilda Holzbauerová. Její příbuzní byli odvlečeni do koncentračních táborů v Dachau a v Osvětimi, odkud se již nevrátili, podotýká linecký list.

Po únorových událostech roku 1948 v tehdejším Československu začal židovský hřbitov chátrat a podle názoru Hornorakušanů ani po listopadu 1989 nemá český stát zájem věnovat jim potřebnou péči.

O údržbu a obnovu hřbitova v Rožmberku se tedy již dvanáct roků stará shora uvedený spolek. Momentálně se zaměřuje na zřízení nové vstupní brány s mřížemi. Za tímto účelem hledá sponzora a eventuálně i firmu, která by bránu na hřbitově instalovala.

V minulosti bývaly v Rožmberku dva židovské hřbitovy. Starý, původní, se dnes nachází na soukromém pozemku.

S využitím informací deníku OÖN - pvdStarý židovský hřbitov se dnes nachází na soukromém pozemku. Zdroj: internet.

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz