B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Netradiční projekt: kolumbárium v ústeckém lomu!

Přírodní charakter lomu zůstává zachován. Zdroj: atelier H3T.

Se zajímavou ideou možného využití stále funkčního lomu v Mariánské skále nedaleko centra Ústí nad Labem přišli mladí architekti z atelieru H3T - Vítek Šimek, Štěpán Řehoř a Matěj Velek. Jde o netradiční projekt kolumbária.

Od školní práce ke dvěma návrhům

Původní idea vznikla jako školní práce zadaná v atelieru architektury Jindřicha Smetany na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Spolužáci Jakub Šarhan, Štěpán Řehoř a Vítek Šimek tam zpracovali urbanisticko-ideový projekt revitalizace Krásného Března a dále jako samostatný úkol předložili i program revitalizace kamenolomu v Mariánské skále. Výsledkem bylo rozhodnutí vytvořit pietní místo. O něco později se Štěpán Řehoř, Vítek Šimek a s nimi i Matěj Velek sešli v atelieru H3T, kde původní ideu dopracovali do dvou návrhů. Jeden z nich nakonec nepočítá s umístěním velkokapacitního kolumbária do kamenolomu, ale přímo do centra Krásného Března.

Přírodní charakter lomu zachován

„Lom se nachází mezi ústeckou zoologickou zahradou a přírodní rezervací. Zachováváme jeho přírodní charakter a vstupujeme do něj pouze jednou jednoduchou hmotou uprostřed. Hlavní přístup zajišťuje podzemní chodba od parkoviště pod lomem,“ říká Štěpán Řehoř.

A Vítek Šimek dodává: „Projekt kolumbária jsme zpracovávali jako součást větší urbanisticko-ideové týkající se části Ústí nad Labem a sice Krásného Března. Jednou částí práce bylo nalezení nejvhodnějšího programu pro revitalizaci Mariánského lomu.“

Filozofii přístupu trojice architektů k jejich pracím charakterizují jmenovaní také zajímavě, když na svých webových stránkách uvádějí: „Věnujeme se všem podnětům, jež architektura nabízí. Zajímá nás prostředí měst i krajina. Pracujeme s každým měřítkem i obsahem. Řídíme se vlastním svědomím.“

Zadání kolumbária by bylo výzvou

„Rádi bychom zpracovávali projekt kolumbária pro některou z našich obcí. Podobná zadání považujeme za velkou výzvu. Skutečné řešení kolumbária o kapacitě několika desítek míst by nás určitě zajímalo. Takovou příležitost bychom si v žádném případě nenechali ujít!“ konstatují svorně všichni tři.

pvd

Více najdete v tištěné podobě magazínu Funeral Quartal, který vyjde 31. března 2011.  Návrh revitalizace Mariánského lomu je nepochybně zajímavý. Zdroj: atelier H3T

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz