B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Navštívili jsme místo, kde stála Gándhího pohřební hranice

Na tomto místě stála Gándhího pohřební hranice. Foto Funeral Quartal

Duchovního vůdce miliardového národa, kterého svět zná pod označením Mahátma (Velký duch) a který se rozhodující měrou podílel na získání nezávislosti Indie, žel dne 30. ledna 1948 na shromáždění hinduistických věřících zastřelil militantní bráhman Vinájak Náthurám Gódsé. Kladl Gándhímu za vinu, že „příliš ustupoval muslimům“…

Pietní místo, kde byly ostatky Gándhího spáleny, dnes vyznačuje čtvercová plocha z tmavých mramorových dlaždic obklopených trávníkem. Hoří na ní „věčný“ oheň…

Exkluzivní fotoreportáž z Dillí připravujeme pro tištěnou verzi čtvrtletníku Funeral Quartal.

-pvd-

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz