B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Na hřbitovech ve Frýdku-Místku probíhá úprava, kácení a ořez dřevin

Hřbitov ve Frýdku-Místku. Zdroj: internet

Do konce března probíhá na šesti veřejných pohřebištích ve Frýdku-Místku úprava, kácení a ořez dřevin. Celkové náklady na výše uvedené zásahy činí 228 500 korun a ze svého rozpočtu je uhradí statutární město Frýdek-Místek.

Pohřebiště na teritoriu města najdeme v Chlebovicích, v Lysůvkách, ve Skalici, ve Frýdku a v Lískovci – tam můžeme navštívit jak katolický, tak evangelický hřbitov.

Během zimních měsíců uskutečnili pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství pravidelnou kontrolu dřevin, jejímž cílem je zjištění skutečného zdravotního stavu stromů na veřejných pohřebištích, píše server frydekmistek.cz.

Posuzování zdravotního stavu dřevin bylo zaměřeno na „skrytá" onemocnění vzrostlých stromů, především na vnitřní hnilobu a poškozené kořeny. Pozornost byla věnována také oslabení dřevin vlivem parazitů a houbových či fyziologických chorob. Pokud jsou stromy napadené chorobami jen z části anebo mají jen několik uschlých větví, odbor životního prostředí a zemědělství upřednostňuje odborný ořez. Pokud jsou však dřeviny ve stavu, kdy by například pádem větví nebo celého stromu mohla být ohrožena bezpečnost návštěvníků hřbitova či poškozeno hrobové zařízení, je nutno přistoupit k jejich kácení.

Kácenými dřevinami jsou zejména lípy, javory a jeřabiny; ořez se týká především habrů, zeravů a bříz.

Kácení samozřejmě kompenzuje náhradní výsadba dřevin.

Frýdek-Místek tvořila původně dvě města - moravský Místek ze 13. století a slezský Frýdek, prvně písemně zmíněný ve 14. století. Ke spojení obou měst došlo v roce 1943 a od roku 1955 se používá dnešní název Frýdek-Místek. Statutárním městem se Frýdek-Místek stal 1. července 2006 a v současnosti tu žije téměř šedesát tisíc obyvatel.

S využitím informací serveru frydekmistek.cz - pvd

Centrum Frýdku-Místku. Zdroj: internet
Ořez dřevin na hřbitově. Ilustrační foto. Zdroj: internet
Spadlý strom může značně poškodit hrobové zařízení. Ilustrační foto. Zdroj: internet

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz