B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Ministr Jankovský převzal záštitu nad veletrhem VENIA - MEMENTO 2011

Ministr pro místní rozvoj ČR Ing. Kamil Jankovský převzal záštitu nad mezinárodním veletrhem pohřebnictví VENIA - MEMENTO 2011. Ten se uskuteční ve dnech 4. a 5. listopadu v areálu Výstaviště v Brně na ploše 947 čtverečních metrů. Pořadatelem jsou Veletrhy Brno.

Mezinárodní veletrh pohřebnictví VENIA – MEMENTO patří k ojedinělým projektům a za dobu své existence se zařadil mezi významné evropské veletrhy tohoto oboru. Pro vystavovatele se VENIA stále více stává důležitým místem pro uzavírání kontraktů. Mezi návštěvníky dominují především odborníci, kteří o vystavované zboží mají vážný zájem. Právě v Brně budou mít firmy jedinečnou příležitost prezentovat své výrobky a nejmodernější technologie.

Od letošního roku je brněnský veletrh připravován ve spolupráci s polským partnerským veletrhem MEMENTO, odtud spojený název VENIA – MEMENTO.

Tištěná verze čtvrtletníku Funeral Quartal přinese ve svém letošním čísle 3 obsáhlé zpravodajství týkající se příprav a organizačního zabezpečení mezinárodního veletrhu pohřebnictví VENIA - MEMENTO 2011, včetně prezentace některých vystavovatelů.

Zmíněné vydání bude čtenářům bude k dispozici do 27. září.

Připravil – pvd

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz