B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Magazín FUNERAL QUARTAL o Vás a pro Vás

Magazín FUNERAL QUARTAL stojí před zásadním rozhodnutím. Očekává proto výraznou pomoc i každého z Vás.

Do poloviny roku 2011 byl vydavatel náklady nutné k přípravě, výrobě a distribuci magazínu FUNERAL QUARTAL schopen a ochoten pokrývat z finančních prostředků, získaných od několika desítek předplatitelů, z dosud minimální inzerce a především ze zdrojů, získaných jinými aktivitami. V současné době však již rozdíl mezi získávanými a vydávanými prostředky překročil mez, za níž nelze vstoupit. 

Jménem vydavatele, redakce, profesních sdružení i každého jednotlivce, který má zájem o zachování magazínu FUNERAL QUARTAL, se proto tímto způsobem obracím na všechny, jež pochopí, že další vycházení magazínu je závislé pouze na jeho finanční podpoře, přicházející od společností, firem i jednotlivců z tohoto oboru. Možnosti, jak finančně podpořit další existenci magazínu, je několik. Zde jsou tři nejběžnější:
- přímé donátorství – na základě smluvního vztahu s vydavatelem, podrobnosti jsou k dispozici v redakci
zadání inzerce - informace o formátech a cenách jsou k dispozici na http://www.funeralq.cz/sites/default/files/FQ_cenik_inzerce_0.pdf nebo u manažera inzerce (Martin Kolesár, tel./fax: +420 585 433 266, mobil: +420 737 444 952, e-mail: kolesar.m@seznam.cz)
objednání předplatného na rok 2012 – nejsnazší cesta formou elektronické objednávky na http://www.funeralq.cz/cnt/objednavka-casopisu. Předplatné bylo oproti roku 2011 navýšeno. V nové výši odpovídá skutečným nákladům na výrobu časopisu včetně poštovného a DPH. Také tento způsob lze chápat jako podpoření další existence magazínu.

Každá z Vámi realizovaných možností redakci pomůže dál pokračovat v tom, co – jak předpokládám – dává oboustranně smysl. Rozhodnete-li se pro kteroukoliv z nich, patří Vám poděkování redakce i všech kolegyň a kolegů z oboru, kteří smysl této výzvy již pochopili a dle svých možností k uchování magazínu FUNERAL QUARTAL přispěli.

PaedDr. Václav Vohlídka
šéfredaktor magazínu FUNERAL QUARTAL

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

Doporučujeme

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz