B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Kremační hnutí u nás v období druhé světové války a po ní

Mezi čtenáři tištěné verze čtvrtletníku Funeral Quartal se popularitě těší seriál nazvaný „Společnosti přátel žehu bylo 100 let“. Postupně se věnuje jednotlivým etapám fungování této společnosti. Vzpomínání, které si můžete přečíst ve 2. letošním čísle magazínu, vás zavede do období během druhé světové války a po ní.

Období nacistické okupace naší vlasti bylo přesvědčivou zkouškou životaschopnosti kremačního hnutí u nás. Násilným odtržením pohraničního území se mimo Čechy a Moravu ocitla i čtyři krematoria a tisíce členů Spolku Krematorium. Jen díky obratnému a obezřetnému manévrování se podařilo Spolek uchránit před pohlcením Velkoněmeckým svazem kremačních spolků, do něhož bylo úřední cestou roku 1934 začleněno 180 až dosud samostatných spolků a v roce 1939 i bývalý Svaz německých kremačních spolků v ČR. Válečná strádání, útrapy věznění, popravy i nálety podstatně zvyšovaly mortalitu těchto let. Náklady na členské kremace nebývale stouply a situaci komplikoval i katastrofální nedostatek pohonných hmot a omezování ba dokonce i úplné přerušení dodávek plynu do krematorií.

S květnem roku 1945 vyvstala i nová naděje pro kremační hnutí v osvobozeném Československu. Spolek mohl plně dostát svým finančním závazkům vůči členům i díky rapidnímu přílivu nových stoupenců.

Zajímalo by vás, o kolik nových zájemců se zvýšil počet členů po osvobození od nacismu? Chcete vědět, o co se v obrozené ČSR spolek staral především? Na co se soustředila hlavní pozornost přátel žehu? A kdo byl průkopníkem a zakladatelem urnových hájů u nás?

Pak zalistujte 2. číslem magazínu Funeral Quartal – odpovědi najdete na straných 50 – 51. K dispozici bude čtenářům už 24. června!

Z údajů publikace Společnost přátel žehu 1909 – 2009 vybral - pvd

 

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz