B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Když kameníci otevřou hrobku…

Se zajímavou kauzou, kterou za dozoru státního zástupce řešily orgány Policie ČR, seznamují prostřednictvím svého článku čtenáře tištěné verze čtvrtletníku Funeral Quartal Mgr. Jaroslav Šejvl a David Stejskal z Cechu hrobnického.

Šlo o událost z letošního dubna. Při běžné kontrole veřejného pohřebiště hrobník zjistil, že byla otevřena hrobka. Tu kdosi ledabyle a ne zcela zakryl plastovými deskami. Kolem hrobového místa byly v uličkách uloženy kamenné desky, sejmuté právě z této hrobky. Na jejím dně spočíval látkový, nedostatečně zabalený pytel s lidskými ostatky, poházený zbytky zdiva, malty a cihel.

Přivolaná policejní hlídka místa činu ohledala, zajistila fotodokumentaci hrobky a okolí jejího místa. Následně byl sepsán protokol o trestním oznámení.

Druhý den se na pohřebiště dostavili kameníci, kteří předmětné hrobové místo rekonstruovali, a společně s nimi přijel i nájemce hrobového místa. Ten argumentoval tím, že hrobové místo je "jeho", že si s ním může dělat, co chce, a že není povinen nikoho o nic žádat a nikomu nic oznamovat.

Kameníci tvrdili, že měli ústní svolení nájemce hrobového místa, a nejsou tedy povinni nikomu nic říkat, nikoho o nic žádat a mohou s hrobovým místem dělat vše, co si přeje jeho nájemce.

Hrobník naopak argumentoval zákonem o pohřebnictví s odkazem na trestní zákoník a řád veřejného pohřebiště, který vychází z požadavků taxativně uvedených v zákoně o pohřebnictví.

Stejný názor prezentoval i pracovník správy pohřebiště. Kdo měl pravdu?

A kdo měl pravdu? Jak celá kauza dopadla? Čtěte v letošním druhém čísle tištěné verze magazínu Funeral Quartal! Vychází právě dnes, tedy 24. června!

Z textu Mgr. Jaroslava Šejvla a Davida Stejskala připravil - pvd

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz