B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Jediná škola v ČR, kde můžete studovat pohřebnictví

Ilustrační foto

Provozování pohřební služby je koncesovaná živnost, která vyžaduje odborníky. Na tuto situaci před pěti lety zareagovala jedna ze středních škol ve Světlé nad Sázavou.

Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP ve Světlé nad Sázavou je jednou z největších středních uměleckých škol v České republice. V současné době nabízí několik stupňů vzdělání, zaměřených především na sochařství, keramiku, sklo, kov, dřevo, průmyslový  a bytový design, restaurování a konzervování kamene, skla a keramiky. Rozsah studijních oborů má škola od vysokoškolského bakalářského studia restaurování kulturních památek  přes vyšší odbornou školu, maturitní obory výtvarné a uměleckořemeslné až po tříleté obory učební.

Kromě výše zmíněných oborů  právě zde vyučují unikátní a jediný obor v celé republice – Podnikání s odbornou specializací provozování pohřební služby.  V okolních zemích existuje podobná učňovská škola ještě v Rakousku  a v Německu. Jinak nikde. Ve všech službách by měli být odborníci, a v pohřebnictví by tomu nemělo být jinak. Možná spíše naopak!

Obor Pohřebnictví je koncipován především pro již stávající provozovatele pohřebních služeb, kde se předpokládá pozitivní vztah k tomuto povolání. Přesto jej mohou studovat i ti, kteří zatím praxi nemají a chtěli by se o tuto práci ucházet. Obměna v managementu se nevyhýbá ani pohřebním službám. Proto je třeba dalších odborníků.

Podmínkou pro přijetí ke studiu je minimálně výuční list. Studium je dálkové, trvá tři roky a je zakončeno maturitou. Je bezplatné. Výuku maturitních předmětů, jako je český jazyk, občanská nauka nebo ekonomie si zajišťuje akademie sama. Odborné  předměty vyučují a zastřešují odborníci na slovo vzatí, vycházející přímo z dlouhodobé praxe. Patří mezi ně například ředitel Pohřebního ústavů hl. m. Prahy Julius Mlčoch nebo Pavel Cajzl, předseda Sdružení pohřebnictví v ČR. Kromě předmětů, souvisejících přímo s oborem, se vyučuje psychologie, komunikativní dovednosti a rétorika, které mohou využívat řečníci smutečních obřadů. Studenti se učí, jak sestavit smuteční projev, jak vystupovat před veřejností, jak komunikovat s pozůstalými apod. Situace, ve které se zaměstnanec pohřební služby setkává s pozůstalými, je vždy velmi citlivá a emotivní, proto je zde výuka předmětu psychologie a komunikativních dovedností zcela na místě.

Absolvent oboru nachází uplatnění jako osoba odpovědná při provozování pohřební služby, technicko-ekonomický pracovník pohřební služby, správce hřbitova, nebo vedoucí pracovník krematoria.

V průběhu studia je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v provozu. Učivo odborných výběrových předmětů poskytuje žákům veškeré potřebné znalosti k provozování úzce specifické profese, na  niž se připravují, nebo kterou již provozují.

Škola poskytuje  žákům i doplňkové vzdělání v oblastech souvisejících s odborným zaměřením studia, např. může žákům formou nepovinných předmětů umožnit zvládnutí sekání písma do kamene, úpravu hrobů a drobných hřbitovních staveb, vázání květin a věnců apod.

V loňském roce již podruhé maturovali studenti tohoto oboru. Absolventi unikátního oboru Pohřebnictví maturitní vysvědčení převzali za účasti předsedy Sdružení pohřebnictví v ČR Pavla Cajzla. Ten ve své řeči ke studentům uvedl, že Sdružení samo je sice organizátorem mnoha školení a seminářů, tyto však nemohou nahradit soustavnou přípravu a výuku, jak ji poskytuje právě Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP ve Světlé nad Sázavou. Proto i nadále je počítáno s úzkou spoluprácí a garancí výuky.

Ve slavnostním aktu závěrečných zkoušek se  částečně odrážel obor sám, ovšem studenti prokázali, že vystudovat obor Pohřebnictví ještě neznamená trvale smutnit. Proto i tuto chvíli pojali nejen velmi seriózně, ale i humorně. Dokladem může být i nápis na stuze věnce, věnovaného zkušební komisi – VAŠE ZNALOSTI + NAŠE ODVAHA = MATURITA za 4.

Někdo by mohl nabýt dojmu, že i prostředí školy nutně musí působit ponuře a smutně. Ale není tomu tak. Naopak. Vzhledem k tomu, že škola nabízí výuku v mnoha zajímavých uměleckých a řemeslných oborech, je zde stále živo. Mladí lidé pracují s materiály, kterým, dá se říci, „vdechují život“. Když do školy zavítáte, je stále na co se koukat. Díla studentů jsou vystavená po celém areálu školy a působí na návštěvníky velmi pozitivně.

Nakonec, přijďte se přesvědčit sami.

Autor: Helena Kotěrová, Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠ uměleckoprůmyslová Světlá n. Sázavou
Foto: Archiv Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠ uměleckoprůmyslová Světlá n. Sázavou

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz