B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Jaká pomoc státu náleží pozůstalým po obětech trestných činů?

Prezidentka BKB Petra Vitoušová. Foto Funeral Quartal

Tuto pomoc poskytuje stát prostřednictvím odboru odškodňování Ministerstva spravedlnosti na základě zákona č. 209/1997 Sb.  Jedná se o jednorázovou částku určenou k překlenutí zhoršené sociální situace způsobené oběti (v tomto případě pozůstalým) trestným činem. Protože je to pomoc okamžitá, je nutné o ni požádat nejpozději do jednoho roku od chvíle, kdy žadateli byly známy následky trestného činu. Není to tedy odškodnění, které lze i nadále uplatňovat na pachateli, pokud je dopaden.

Na toto i na jiná témata hovořil redaktor čtvrtletníku Funeral Quartal se zakladatelkou a prezidentkou Bílého kruhu bezpečí Petrou Vitoušovou.

„Do okruhu pozůstalých, na které se tato pomoc vztahuje, patří rodiče, manželé, partneři, děti, sourozenci zemřelého, které s ním v době smrti žili v domácnosti, nebo osoby odkázané výživou na zemřelého. Tato pomoc se týká i obětí zvlášť závažných násilných trestných činů, které čin přežily a jejichž bodové ohodnocení zranění dosáhlo 100 a více bodů podle Vyhlášky MZ č. 440/2001 Sb.,“ informuje Petra Vitoušová.

Celé znění rozhovoru, v němž se prezidentka BKB vrací ke vzniku tohoto občanského sdružení v roce 1991, k jeho poslání, k pomoci obětem kriminality i k tomu, co má občan udělat, stane-li se obětí trestného činu, najdete ve 3. letošním čísle čtvrtletníku Funeral Quartal, které vyjde 27. září.

-pvd-

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz