B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Jak na smuteční řeč

Obřadní síň krematoria v Brně

 

Prostý, citlivý, věcný, třebas nekonvenční, ale naplněný upřímnou účastí a moudrou životní filozofií, která pozůstalé povzbudí pro další život. Takový by měl být smuteční projev. Zúčastňujete-li se posledního rozloučení se zesnulým v roli řečníka, mám pro Vás desatero postřehů a doporučení.


1) Smuteční obřad má pozůstalým pomoci překonat bolest a lítost. Proto svou řečí dejte najevo zájem o lidi i o jejich problémy, pochopení a dobrou vůli jim prospět ve chvílích nejsložitějších.
„Ujišťuji vás, paní Š., že nejste se svou bolestí sama, jsme zde s vámi a připraveni jakkoli pomoci.“
„My všichni jsme si dnes obzvláště blízcí, protože M. spojuje všechny naše myšlenky a pocity.“
„Děkuji vám, že jste se přišli se zesnulým rozloučit a společně se rozdělit o veliký smutek a bolest všech, kteří ho znali.“

2) Smuteční obřad je slavnost. Proto si oblékněte jednobarevný tmavý oblek a kabát, nikoli bundu s reklamními nápisy nebo sněhobílý kožíšek. Dbejte o střídmý make up (dámy pozor na křiklavě nalíčené rty nebo výrazně
ozdobené dlouhé nehty, pánové oholeni nebo zastřižený vous, vyleštěné boty).

3) Smuteční obřad vyžaduje upřímný projev zbavený prázdných klišé („nade vše milovaný muž“, „obětavý otec rodiny“, „drahý zesnulý“). Tvrzení doložte konkrétním příkladem ze života zesnulého. Přestože se jedná o poslední rozloučení, neoslovujte mrtvého, který je za Vámi vystaven v rakvi nebo je právě spouštěn do hrobu, vždy oslovujte pozůstalé. Nejprve se obraťte na nejbližší příbuzné (manžela, děti), a to i v případě, že hovoříte za firmu, v níž zesnulý pracoval. Mluvte upřímně, ale citlivě a ohleduplně. Vyhněte se sentimentalitě a nezdůrazňujte vlastní zármutek, abyste ještě nezvětšili bolest blízkých příbuzných („nemožnost shledání“, „nenahraditelnost“, „nenávratnost“, „věčné rozloučení“).
„Ivan byl jeden z nejlepších lidí, jaké jsem kdy v životě poznal bez ohledu na jeho slávu a úspěch. Byl obyčejný jako krajíc chleba a hrnek čerstvého mlíka. Byl to Čech až na půdu, byl to kamarád jako zvon.“ (Josef Vinklář na pohřbu Ivana Hlinky)

4) Smuteční obřad podtrhuje vážnost a důstojnost okamžiku. Proto přes vnitřní rozrušení svou pevnou vůlí vypracujte vnější klid (rozvážná chůze, omezená gestikulace, před projevem a po jeho skončení úklona směrem k rakvi, během projevu konkrétní pohled na posluchače, pokud nemluvíte zpaměti, pak projev vložte do černých desek velikosti A5).

5) Smuteční obřad si žádá vyšší styl projevu, klade důraz na formální, nikoli informativní stránku. Proto vyslovujte pečlivěji než při běžném projevu a mluvte 2x hlasitěji. Užijte řečnických ozdob – např.:
„zakončil svou pozemskou pouť“, „litujeme bolestné ztráty každého poupátka z veliké kytice těch našich nejmladších“, „naše společná naděje dnes pohasla, jako větrem zhašená svíce v pootevřeném okně života“.
Ovšem hovořte v krátkých větách, abyste usnadnili smutečním hostům porozumění hlavní myšlence, vlídně a plynule vysvětlujte.

6) Smuteční obřad připouští umělecké prvky. Proto můžete užít citátu. V jednom smutečním projevu vždy jen jeden citát. Pokud předčítáte poezii, nemusíte recitovat, ale vždy vyslovujte ještě pečlivěji než při pronášení vlastních slov. Verše předneste prostě, bez patosu. Nekombinujte riskantně poezii s vlastními myšlenkami (např.: „Na břehu řeky Svratky kvete rozrazil, kéž bys tu s námi ještě dlouho žil, drahý Václave, ve zdech veletržního paláce v Brně.“).

7) Smuteční obřad má svůj časový rozvrh. Proto se snažte o výstižnost a stručnost. Poslední hold vzdáte ve 3 – 5 minutách. Jestliže hovoříte nad otevřeným hrobem, vezměte v úvahu povětrnostní podmínky, zvlášť když je řečníků víc. V tom případě přispějte ke koordinaci obsahu a pořadí jednotlivých projevů.

8) Smuteční obřad zviditelňuje zesnulého jako člověka. Proto kromě základních údajů zjistěte, čemu nebožtík věnoval svůj volný čas, jaké měl v životě zájmy, problémy a úspěchy. Všechny informace získejte kvůli objektivitě od širšího okruhu příbuzných a známých. Ze získaných údajů vyjděte při sestavování smuteční řeči, vytvořte si o zesnulém celkovou představu.

9) Smuteční obřad sbližuje lidi a přináší dobré slovo přesvědčující o porozumění. Proto ve svém projevu vytvořte hmatatelnou představu o svém vztahu k zesnulému. Uveďte konkrétní vzpomínku, připomeňte nebožtíkovy pozitivní činy, nehodnoťte jeho nešťastné charakterové vlastnosti. Nezaměňujte svoje smuteční
vystoupení za propagační řeč svého spolku (přidejte se k dobrovolným hasičům) nebo organizace (např. kněz v kázání při zádušní mši upozornil účastníky na možnost vstoupit do církve a nezapomněl uvést ani úřední hodiny na faře).

10) Smuteční obřad je poslední rozloučení. Jeho cílem je zavzpomínat na zesnulého a povzbudit pozůstalé pro další život. „Musíte vědět, že vás milují a jejich láska bude vždy při vás. Byli na vás pyšní. A vy můžete být po zbytek svého života pyšní na ně.“ (George W. Bush k dětem astronautů havarovaného raketoplánu Columbia), „její krásná památka z našich srdcí nikdy nevymizí“, „věnujme vzpomínku panu M. i jeho dílu, obojí zůstane živé“.

Smuteční řečník může být prvním, kdo projeví pozůstalým svou soustrast.

Vyšlo 7. února 2006 na retorika.sytebarvy.cz

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz