B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Ing. Bedřich Bedrlík se ujal řízení Správy pražských hřbitovů

Foto: archiv redakce

Ředitelem příspěvkové organizace Správa pražských hřbitovů byl Radou hlavního města Prahy jmenován Ing. Bedřich Bedrlík, který vyhrál výběrové řízení. Dnešního dne se ujal své funkce.

Výběrová komise, sestavená za účelem vybrání nejvhodnějšího kandidáta, se poprvé sešla 15. února a z devíti přihlášených zájemců vybrala čtyři vhodné uchazeče. Informoval o tom server magistrat.praha-mesto.cz.

Na druhém zasedání komise pak byla důvěra dána Ing. Bedřichu Bedrlíkovi.

„Ing. Bedrlík je zkušeným odborníkem pracujícím v oboru pohřebnictví od roku 1991. Úspěšně působil ve funkci ekonomického náměstka ředitele Pohřebního ústavu hlavního města Prahy. Situace na úseku pražského pohřebnictví včetně současné problematiky je mu velice dobře známa a může se vedení organizace ujmout ihned po svém jmenování,“ okomentoval verdikt výběrové komise radní Petr Dolínek, který je zodpovědný za oblast pohřebnictví v hlavním městě Praze.

V usnesení Rady hlavního města Prahy, která akceptovala rozhodnutí výběrové komise a jmenovala Bedřicha Bedrlíka do zmíněné funkce, se hovoří také o poděkování in memoriam bývalému řediteli Správy pražských hřbitovů Ing. Vojtěchu Grametbauerovi, jenž skonal po dlouhé nemoci 17. února 2011.

Redakce čtvrtletníku Funeral Quartal novému řediteli, který je současně i členem redakční rady našeho magazínu, blahopřeje. Věříme, že dosavadní spolupráce se Správou pražských hřbitovů, započatá v loňském roce, se bude nadále úspěšně prohlubovat.

-pvd-

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz