B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

I smuteční hudba si zaslouží svou filozofii

Ilustrační foto

 

Známý německý básník R. M. Rilke říkával: Na každé loučení se připrav předem. Bezděčně se nám vybaví několik podob situace, kdy jsme se loučili s někým blízkým, který odcházel na kratší či delší cestu. A s ním odcházelo cosi nedefinovatelného z našeho života; a to jsme předem znali dobu loučení. A přece byly ty chvíle tak těžké.
Smrt člověka je také loučení, definitivní, nesmlouvavé, zásadní. A přináší celou řadu důsledků. Přepadá nás pocit bezmoci, opuštěnosti, nejrůznější stresové stavy ještě znásobují tíhu otázek: co si počnu, nevím co dál, proč právě on-ona, jak budu dál žít... A přitom nás tíží blízká konkrétnost data obřadu, organizační zajištění mnoha složek obřadu, společenské závazky.
A v této souvislosti chceme oslovit pomocí hudební části obřadu. Nechceme polemizovat o tom, co je nejdůležitější součást celého komplexu smutečního rozloučení. Zda kněz, řečník, vnější arrangement, hudba, nebo pouhé, tíživé, mlčenlivé ticho... nebo jen verše. Domníváme se, že jediný požadavek je komplexní podoba obřadu, jako takového, kde každá z výše uvedených složek má své místo, logicky souvisí a podmiňuje ostatní části a vytváří z nich harmonický celek. A v tomto celku má hudba důležité místo a význam. Z vlastních zkušeností však víte, že ne vždycky se podařilo této harmonie, jednoty a hlavně účinku dosáhnout. Jde o něco mnohem víc, než vybrat několik titulů a písní, skladeb a ty odehrát či odezpívat. A uspokojivým řešením není ani existence různých hudebních nosičů, i když na nich lze reprodukovat prakticky vše.
Profesionální hudebník, kterého nabízíme, který hraje nebo zpívá, není chladným, akademicky dokonalým interpretem, nýbrž je to člověk, který toho hodně ví o lidském smutku, bolesti, zranitelnosti, nostalgii, přítomnosti i touze člověka.
Pohled pozůstalých je v obřadní síni (kostele) upřený na katafalk, ale to je jenom vnější podoba existence. Ve skutečnosti je to dialog člověka s tím, který odchází. Je to podoba konkrétní vzpomínky na cosi, je to podoba vděčnosti za mnohé - vše v prchavých podobách času, tváří, situací, úkolů, obdarování, setkání, touhy. Lidská bolest také způsobí, že jsme v průběhu životního dění mnohé ve vzpomínkách poztráceli po této cestě. Ale toto vakuum muže cosi vyplnit. Tím čímsi je adekvátně zvolená hudba. Chápající, odpouštějící, milující - je to grave i andante amoroso. My jasně vycítíme, že se o ni můžeme opřít. Jeden francouzský básník ji dokonce nazval přítelkyní a my můžeme v této bolestné chvíli u katafalku prožít její moc i kouzlo.
Tempo našeho života nás naučilo, třeba proti naší vůli, konzumovat. I hudbu. Zde je tomu jinak. To není konzum, ale přijetí, meditace, prožívání situace, která je větší než my, které nerozumíme, ale díky hudbě se stáváme její součástí.
Toto bohužel nedokáže hudba z nosičů. Je akademicky dokonalá, nabízí mnohé zážitky, ale je to hudba ze studia, laboratoře, usilující o co nejpřesnější interpretaci, je vázána striktními estetickými zákony, chce být důstojnou pokračovatelkou minulých hudebníků. Ale to, co nabízíme, doporučujeme my, je živá účast člověka - hudebníka s člověkem, který trpí. Ten hudebník vnímá svůj úkol: hrát pro vás, jenom pro vás. Co nejlépe obsáhnout tep vašeho srdce a všeho toho nevyslovitelného, co prožíváte v této chvíli. Jen vy, jen ta pomíjivá i vzácná atmosféra prostoru.
Po stránce organizační to však vyžaduje nutně formulovat své požadavky a přenést je na zástupce hudební agentury, konfrontovat svůj názor s jeho eventuální radou a dosavadními zkušenostmi.
Řečeno jinak: je to poslední setkání života a smrti. Člověku je dáno vzpomínat. I tato dobře naplněná hudební funkce může přispět ke smírnému pocitu; někdy budoucnosti.

PhDr. Jan Staněk, filozof, Brno

Celý článek najdete ve druhém vydání magazínu FUNERAL QUARTAL.

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz