B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Hroby z Kyjova přispějí ke změnám v učebnicích dějepisu

Objev našich archeologů v Kyjově možná změní dějiny. Zdroj: internet

V Kyjově na jihu Moravy skončil v minulých dnech archeologický výzkum, který možná bude znamenat změny v letitých učebnicích dějepisu. Mnohé totiž nasvědčuje tomu, že právě tady se v 6. století našeho letopočtu nacházelo významné středisko germánského kmene Langobardů.

Šlo kmen pocházející z oblastí dolního toku Labe. Na přelomu 4. a 5. století se odtud Langobardi vydali na jih. Jejich cesta vedla přes nynější území České republiky až k Dunaji na teritoriu dnešního Rakouska, kde se prokazatelně usídlili po roce 488.

V prvních desetiletích 6. století Langobardi vytlačili z jižní Moravy kmen Herulů a obsadili západní část Karpatské kotliny.

Jejich nepřátelství s jiným germánským kmenem, Gepidy, vyvrcholilo uzavřením spojenectví s Avary, nájezdníky přicházejícími z Asie, a posléze porážkou Gepidů. Z ní ovšem profitovali především Avaři, zatímco Langobardi roku 568 odtáhli do severní Itálie. Tam založili svoji říši, která vydržela do konce 8. století, kdy byla dobyta a zničena Karlem Velikým.
Tolik dosud známá fakta publikovaná v historické literatuře i učebnicích dějepisu.

Místo Slovanů Langobardi

Možná tomu však bylo trochu jinak. V září 2010 totiž při výzkumu souvisejícím se stavbou obchodního domu v Kyjově na Hodonínsku učinili archeologové po dvouměsíční práci objev mimořádného významu. Očekávali, že by tu mohli najít další důkazy dokládající osídlení této oblasti starými Slovany. Místo toho ovšem odkryli přes dvě stě padesát hrobů, kde byli zcela prokazatelně pochováni Langobardi. A to příslušníci bohatých vrstev kmenové společnosti.

V sedmi hrobech byli mrtví pohřbeni s koněm, případně dalšími zvířaty, dokonce i s dravým ptákem.

Dva objevené hroby s koněm patřily podle archeologů k výjimečným nálezům, protože výbava jezdce – bojovníka byla dobře zachována a zřejmě unikla pozornosti vykradačů hrobů. Mimořádným nálezem byly zejména železné zbraně – například dlouhý meč s dřevěnou pochvou. Součástmi výzbroje byly i kopí a štít se středovou puklicí.

Zřejmě neodešli všichni…

Historikové se až do loňského podzimu domnívali, že Langobardi Moravu v roce 568 opustili a odtáhli na sever Itálie.

Teď ovšem svoje poznatky musejí přinejmenším korigovat. Hroby v Kyjově totiž pocházejí nepochybně z 6. století. To znamená, že část Langobardů ve střední Evropě zůstala a právě na dnešním Hodonínsku si zřídili velmi významné správní centrum.

S využitím dostupných mediálních zdrojů – pvdHrob langobardského válečníka. Zdroj: internet
Školáci z nedalekých Šardic na kyjovském archeologickém nalezišti. Zdroj: internet

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz