B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Hospice budou sloužit v plném rozsahu i po 1. březnu

Všechny hospice u nás budou pacientům k dispozici plně i po 1. březnu. Zdroj: internet

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče (APHPP), aniž by jakkoliv zpochybňovala právo nemocničních lékařů na spravedlivou odměnu, cítí povinnost ujistit pacienty, u nichž je indikována hospicová paliativní péče, že všechny hospice v ČR jim jsou a i po 1. březnu 2011 budou plně k dispozici. Redakci magazínu Funeral Quartal to sdělila Mgr. Jarmila Neumannová ze zmíněné asociace.

K 11. lednu ani jeden lékař hospiců, sdružených v APHPP, výpověď z pracovního poměru v souvislosti s akcí „Děkujeme, odcházíme“, nepodal.

Paliativní léčba a péče budou zajištěny

Nebude-li stačit kapacita hospiců lůžkových, bude APHPP znovu usilovat o (dosud většinou odmítané) smlouvy se zdravotními pojišťovnami pro hospice domácí. Ty jsou schopny terminálním pacientům ve spolupráci s rodinami a praktickými lékaři, a pod odbornou supervizí lékařů z lůžkových hospiců, v naprosté většině případů kvalitní paliativní léčbu a péči zajistit.

APHPP v souvislosti se současnými potížemi českých lůžkových zařízení znovu upozorňuje na neodkladnou nutnost začlenit domácí hospicovou péči do systému české zdravotní péče, zdůraznila Mgr. Neumannová. Moderní a v rozvinutých zemích převažující péče o těžce nemocné v jejich domácnosti je dostupnější, humánnější a levnější než pobyt pacientů v lůžkových zařízeních. Tam jsou totiž v ČR často umisťováni i pacienti, kteří celodenní péči v lůžkovém zařízení nepotřebují a mohli by trávit poslední dny a týdny doma se svou rodinou. APHPP se dlouhodobě marně snaží podpořit rozvoj domácí hospicové péče ve všech regionech ČR, ta je však podmíněna uzavřením smluv mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami.

Pilotní projekt čeká na projednání

Pro doložení kvality, dostupnosti, životaschopnosti a ekonomické výhodnosti „paliativní péče, poskytované pojištěncům v terminálním stavu v jejich vlastním sociálním prostředí“ (tedy domácí hospicové péče) má APHPP vypracované komplexní podklady včetně finančních nákladů. Koncem minulého roku je formou pilotního projektu předložila největší české zdravotní pojišťovně a čeká na projednání, informovala Mgr. Neumannová.

APHPP je členem Evropské asociace paliativní péče, v ČR sdružuje 20 organizací poskytujících lůžkovou a mobilní hospicovou péči a garantuje kvalitu jejich služeb. Cílem APHPP je prosazování a podpora hospicové paliativní péče, která vychází z úcty k člověku jako jedinečné neopakovatelné lidské bytosti.

Více informací zájemci najdou na www.asociacehospicu.cz.

S využitím podkladů APHPP - pvd
Hospic na Svatém Kopečku u Olomouce. Zdroj: internet

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz