B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Evangelická farnost v Edewechtu zřizuje společné urnové pohřebiště

Hřbitov v Edewechtu. Zdroj: internet

Evangelická luteránská farnost v severoněmeckém Edewechtu zřizuje na místním hřbitově společné urnové pohřebiště. „Reagujeme tak na četné žádosti lidí, kteří si přejí snadno udržovatelné hroby. Mnozí také chtějí být po smrti pohřbeni anonymně,“ vysvětlil důvod zřízení společného urnového pole Dirk Grone, předseda evangelického luteránského společenství v Edewechtu.

„Z hlediska luteránské církve není anonymní pohřeb přípustný. Člověk je stále člověk a jeho smrt na tomto faktu nic nemění. Proto lidské ostatky potřebují i důstojné místo posledního odpočinku,“ doplnil pastor Achim Neubauer.

Nicméně – kultura pohřbívání se mění a ne všichni lidé chtějí či mohou věnovat náležitou péči hrobům svých zemřelých blízkých. A tak je tu vedle tradičního uložení ostatků zemřelých do země i možnost pohřbu žehem a uložení urny do společného hrobu.

„Byli jsme se podívat na hřbitovech v Ammerlandu, Oldenburgu a v Gelsenkirchenu, kde jsme viděli tamější urnová pole. A patřičně jsme prodiskutovali možné výhody i případné nevýhody, než jsme se definitivně rozhodli zřídit něco podobného i u nás,“ vysvětlil Michael Gloede, předseda hřbitovní komise luteránské církevní obce v Edewechtu.

Zdejší urnové pole má rozměry 30 x 14 metrů. Na jednu urnu je tu v řadách počítáno s plochou 50 x 50 centimetrů a popel zemřelých bude do každého hrobu ukládán postupně. Jednotlivé hroby nebudou označovány jmény ani dalšími údaji – kdo je kde konkrétně pohřben, bude zřejmé z písemných záznamů církevní obce.

Jména zemřelých budou gravírována do společného náhrobního kamene šedé barvy, který bude umístěn na trávníku uprostřed urnového pole. Květiny a věnce budou moci pozůstalí pokládat na ozdobnou dlažbu, nikoli však na trávník.

O pohřebiště má z podnětu církevního společenství pečovat hřbitovní zahradník.

S využitím informací zahraničních internetových serverů - pvdUrnové pole – ilustrační foto. Zdroj: internet

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz