B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Dvacátá léta minulého století přála rozvíjení myšlenky pohřbu žehem

Krematorium v Olomouci bylo otevřeno v roce 1932. Foto: archiv redakce

Společnosti přátel žehu si v roce 2009 připomněla již sté výročí svého založení. Velmi zajímavé a přínosné  období zažívala mezi dvěma světovými válkami, kdy se jí díky vzniku demokratické Československé republiky otevřely nové možnosti pro její aktivity. Ty výrazně napomáhaly rozšiřování myšlenky pohřbu žehem mezi širokou veřejností.

Bylo to období, kdy vznikaly novostavby krematorií, díla předních architektů (Mezera, Janák, Wiesner, Bitzan, Feuerstein, Hofman aj.).

Krematoria byla vystavěna a otevřena v Pardubicích (1923), Mostě (1924), Nymburce (1924), Ostravě (1925), Plzni (1926), Brně (1930), Praze – Strašnicích (1932), Olomouci (1932), Karlových Varech – Rybářích (1933), Ústí nad Labem – Střekově (1934) a v Semilech (1937).

V Českých Budějovicích roku 1925 otevřeli nákladem asi 300 tisíc korun krematorium z adaptované hřbitovní kaple. Plány pohotově vypracoval a na možnost takového řešení upozornil předseda Spolku Krematorium (název trval do roku 1930) Ing. František Mencl.

Kolumbária, urnové háje, rozptylové loučky

Spolek Krematorium finančně podporoval i nezbytná zařízení pro ukládání popela zesnulých. Rozumělo se jaksi samo sebou, že první krematoria, zejména italská, napodobovala antický vzor a počítala s ukládáním popelnic v kolumbáriích.

Zhruba v druhém desetiletí 20. století se ve většině zaalpských zemí, včetně ČSR, začaly objevovat urnové háje. Britové pak přišli v polovině dvacátých let s úplnou novinkou - rozptylovými loučkami.

Mnohem více o dění na „poli pohřbívání žehem“ v období první republiky se dozvíte z článku, který přinese první letošní číslo tištěné verze magazínu Funeral Quartal, jež vyjde již 31. března!

-pvd-


V Mostě stojí krematorium již od roku 1924. Foto: archiv redakce
Semilské krematorium slouží veřejnosti od roku 1937. Foto: archiv redakce

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz