B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Doteky málo známé

Pietní místnost v Hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích.

„V hospicích doprovázíme těžce nevyléčitelně nemocné a umírající na konci jejich dní. Velká většina pacientů zde zemře. Do hospice přicházejí většinou lidé onkologických diagnóz, které nemoc bezprostředně ohrožuje na životě, medicína vyčerpala veškeré dostupné prostředky vedoucí k vyléčení a není možná domácí péče,“ píše PhDr. Robert Huneš.

Tři sliby příchozím

„Příchozím dáváme tři sliby - nebudou trpět nesnesitelnou bolestí, za každých okolností zůstane zachována jejich lidská důstojnost a v posledních chvílích nezůstanou sami.

Průměrná doba hospitalizace v těchto zařízeních činí 30 – 40 dní.“

Když svíčka života dohoří

Ve čtrnácti hospicích (lůžkových zdravotnických zařízeních) sdružených v Asociaci poskytovatelů hospicové paliativní péče však nad rámec zákona tato povinnost náleží zaměstnancům daného zařízení. Sestry a ošetřovatelé tak přebírají péči a úpravu těla zemřelého.
Zde stojí za zmínku, že úmrtí je očekáváno nejen z povahy hospicové péče, ale zkušení lékaři a sestry poznají již asi dva dny před úmrtím, že svíčka života dohasíná. Telefonují rodině, blízcí přijíždějí doprovodit zemřelého a přivezou s sebou i vhodné šaty…

Celé znění článku najdete v tištěné podobě magazínu Funeral Quartal číslo 1/2011, které vyjde dne 31. března.

-pvd-
QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz