B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Co praví české snáře: Rakev viděti - smrt lásky…

 Smrt jako kostlivce s kosou viděti - předzvěst osvobození od tíživého břemene. Zdroj: internet

Jsou mezi námi tací, kteří snům nevěří a nad tím, co se jim v noci honí hlavou, se ráno jen pousmějí. Jsou ale i tací, pro které je sen předzvěstí budoucnosti. Náznakem událostí, které mají neodvratně přijít.

A tak jsme zalistovali v několika snářích, abychom zjistili, co symbolizují sny, v nichž se objevuje smrt, pohřby, hroby či třeba krev. To nejzajímavější, co jsme ve snářích na tato témata našli, vám teď nabízíme.

Hrob…

viděti - změna stavu nebo pobytu; do hrobu padnouti – bude zle; kopati - ztráta přítele, přítelkyně; kopati viděti - úmrtí člena rodiny; v hrobě ležeti - vysoké stáří; někoho z něj zdvihati - příteli pomoci, po něm děditi; hrob otevřený viděti - smrt někoho známého neb příbuzného; hrob sesypat se viděti - svízele a nemoc v rodině; státi nad hrobem - brzká smrt; u hrobu klečeti - podruhé se oženíš či vdáš; v hrobě vstávati - falešnými přáteli pomlouván býti, též pronásledován býti; hrob viděti - nesvornost, smutek, odložená svatba; hrob zelený viděti – dobré věci, naděje na vyplnění přání; hrob vykopávat viděti - smrt tvého pokrevního příbuzného; z hrobu vycházeti - štěstí při podnikání, dary dostati, též pozdní svatba; hrob zahrabávati - nabudeš zase dobrého zdraví; hrob zasypaný viděti - ztraceného zdraví opět dosáhnouti.

Hrobař…

S ním mluviti - bažiti po dědictví; jej viděti - návštěva lékaře či kněze.

Hrobka…

Nápis na ní čísti – soužení; viděti ji – dědictví.

Kněz…

U postele jej viděti - poslední pomazání.

Kostnice…

Kostnici viděti - nebezpečí života, úmrtí.

Kostra…

Lidskou kostru viděti - nebezpečné onemocnění, nemoc z leknutí, spoustu nehod očekávati.

Krev…

viděti - špatné znamení, většinou náhlá smrt v rodině, úzkost o blízkého člověka; krev a v ní hada viděti - vrah mezi služebnictvem; píti - zlo souvisící s vraždou; umývati - v místě je tajený zločin; vařiti – úmrtí.

Kristus…

Ukřižovaného viděti - hrozí ti zkáza.

Pohřeb…

viděti - smutek, nemoc, úmrtí, také strach o blízké a milované; pohřben býti – snaha vrátit se do bezpečí, hledání úkrytu, také zdraví a dlouhý život; pohřbu se zúčastniti - pozdní sňatek, smrt příbuzných nebo přátel; pohřben zaživa býti – hrozí velké nebezpečí; pohřben zaživa býti, přitom se dusiti – v životě se cítíš jako v pasti; chystat se na pohřeb, ale nakonec jej neviděti – čekej radost; míti - přírůstek do rodiny, pro svobodné brzká svatba; průvod pohřební viděti – smrt; přítele - sňatek podle vlastního rozhodnutí; pohřeb velmi chudý – očekávej nedostatek.

Rakev…

viděti - smrt lásky.

Smrt…

viděti jako kostlivce s kosou - předzvěst osvobození od tíživého břemene; smrt přivolaná - zanedlouho budeš terčem klepů a pomluv, mluví-li na tebe - nemilé věci k očekávání; ve snu zemřít - smutné zážitky, závěr jednoho životního úseku.

A které noční vidiny podle snářů předznamenávají smrt – ať už samotného snícího, nebo jiné, jemu blízké či známé osoby?

To už najdete v tištěné podobě magazínu Funeral Quartal číslo 1/2011. Vyjde 31. března.

Zpracoval pvd Černý duch ve snu znamená smrt v rodině, též těžkou nemoc… Zdroj: internet
   Krista ukřižovaného viděti - hrozí ti zkáza. Zdroj: internet

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz