B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Co musí vědět a znát stavitel hrobek

Chceme se naučit hrobky obnovovat nebo stavět nové. Potřebujeme kvalifikované pracovníky, kteří hrobky staví na základě projektové dokumentace a povolení provozovatele pohřebiště.

Takový stavitel začíná dialogem s pozůstalými, od výběru hrobového místa až po předání k osazení hrobovým zařízením. Respektuje řád veřejného pohřebiště, pietu místa, zeleň na pohřebišti, práva ostatních vlastníků okolních hrobů, hygienické a bezpečnostní předpisy, všechny zásady pro exhumaci a důstojné nakládání s lidskými ostatky, specifické a místní zvyklosti a požadavky. Stavitel hrobek musí mít základní znalosti následujících kamenických prací při osazování hrobovým zařízením.
Některé podzemní hrobky nebývají správně odvětrané, odvodněné, rozměry, umístění otvorů pro uložení patra na rakve nebo urny neodpovídají zákonným předpisům. Přirozený proces tlení lidských pozůstatků ve volném prostoru hrobky je tímto omezen, ne-li zcela zastaven, což komplikuje správu celého hřbitova nebo kostela a vede ke znečištění podzemních vod.

Posuďte sami, zda zde poprvé publikovaný hodnotící standard stavitele podzemních hrobek, který Ministerstvo pro místní rozvoj po dvou letech konzultací schválilo v květnu 2011, odpovídá požadavkům výše kladeným. Vyzýváme tímto zároveň všechny stavitele hrobek, profesionály s dlouhodobou praxí, aby se zhostili nevděčné role autorizovaných osob a zažádali Ministerstvo pro místní rozvoj o autorizaci.

První hodnotící standard nové dílčí kvalifikace Stavitel podzemní hrobky připravila letošním roce Sektorová rada pro ostatní služby. Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině: KSA FF Univerzity Palackého Olomouc, Pohřební ústav hl. města Prahy, Cech hrobnický, Václav Graf - lektor a soudní znalec pohřebnictví, Tomáš Kotrlý – MMR, Sdružení pohřebnictví v ČR, Střední podnikatelský stav.

Pokud vás zajímají kritéria a způsoby hodnocení, zajistěte si letošní 2. číslo tištěné verze magazínu Funeral Quartal, kde najdete plné znění článku nadepsaného Vážíme si hrobek, jehož autorem je Tomáš Kotrlý, odborný pracovník Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Dozvíte se v něm také o organizačních a metodických pokynech k realizaci zkoušky, výsledném hodnocení, o počtu zkoušejících. Článek charakterizuje i požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby, dobu přípravy na zkoušku a dobu pro vykonání zkoušky. Podstatným údajem je jistě také výše úhrady za zkoušku.

V tištěné verzi magazínu Funeral Quartal č. 2/2011 najdete článek Tomáše Kotrlého na stránkách 42 a 43.

Zpracoval - pvd


QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz