B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Balzamace zemřelých po pitvě

Pomalu, ale jistě se v ČR rozvíjí obor balzamace a konzervace lidských pozůstatků zemřelých (LPZ). Blížíme se 100 procentům pitvaných LPZ. Pochopitelně převládají pitvy provedené u zemřelých v nemocnicích na ústavech či odděleních patologie nemocnic, pitvy LPZ provedené na ústavech či odděleních soudního lékařství v případech, kdy osoby zemřely mimo zdravotnická zařízení a v některých případech přesně stanovených vyhláškou č. 19/1988 Sb., a pitvy nařízené orgány činnými v trestním řízení podle § 115 tr. řádu.

Tak zní úvod článku, který pro tištěnou verzi čtvrtletníku Funeral Quartal napsal odborník na slovo vzatý – balzamovač Dr. Petr Rambousek (petr.rambousek@pohrebni-auriga.cz).

V článku dále uvádí: „Problematičnost provádění pitev z hlediska pohřebních služeb balzamace a konzervace spočívá v tom, že po jejich provedení jsou LPZ ve většině případů zdevastovány pitevními laboranty či lékaři. Mnohdy zcela zbytečně, protože provedení pitvy takové brutální zásahy do LPZ nevyžaduje. Jedná se například o řezy až do obličejové části hlavy (brady), špatně zašité měkké části lebky po jejím otevření, špatně zašité a prosakující až vytékající sutury na trupu či jinde. Nechci zacházet do podrobností, není to třeba, aby se i na problém etiky na straně zdravotnických zařízení upozornilo. Musím současně uvést, že jsou pracoviště, kde jsou na tom LPZ lépe, ale bohužel ve většině, na některých pracovištích téměř vše, není správné a dobré. Argumenty, že nejsou kvalitní pracovníci či peníze, nejsou snad vůbec příhodné. Naši ´pitevníci ale vůbec nemyslí na thanatopraktiky – balzamovače (jsou v ČR pouze dva), ani na pozůstalé, kteří chtějí své zesnulé vidět. Musím konstatovat, že stav v ČR je, mírně řečeno, velice neuspokojivý."

V čem je problém? Odpověď na tuto otázku najdete v plném znění článku Petra Rambouska nadepsaného Vybrané problémy při balzamaci zemřelých po provedené pitvě, který vyjde v tištěné podobě magazínu Funeral Quartal, konkrétně v jeho čísle 3, dne 27. září.

Zpracoval - pvd

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz