B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Anonym přivedl policii k nelegálnímu „hřbitovu“ kuřat

Takových kuřat kdosi pohřbil do jámy v drůbežárně na 1 500. Zdroj: internet

Anonym upozornil severočeské policisty na nelegální „hřbitov“ kuřat, který se měl nacházet v areálu drůbežárny Agrozet Markvartice na Děčínsku. Muži zákona informaci prověřili a výsledkem byl nepříjemný a nevábný nález. Kdosi tu do vyhloubené jámy skutečně pochoval zhruba na 1 500 kusů uhynulých kuřat.

Podle zmíněného anonymního oznámení má být drůbež v zemi zahrabána už od září loňského roku. Veterináři dnes už nedokážou – vzhledem ke značnému rozkladu těl - stanovit příčinu úhynu takového množství kuřat.

Ten, kdo tímto způsobem postupoval, mimo jiné porušil mimořádná veterinární opatření, která se týkají ptačí chřipky. Tuto nebezpečnou chorobu vyvolává chřipkový virus typu A, jenž může nakazit teplokrevné živočichy, tedy ptáky a savce - včetně člověka. Viry typu B a C infikují jen lidi.

Je zřejmé, že pachatel zmíněného skutku se dopustil přestupku a policie nyní zjišťuje, zda dokonce nebyl spáchán trestný čin. Pokud by se prokázalo, že zahrabáním uhynulé drůbeže došlo k ohrožení životního prostředí, hrozilo by pachateli až pět let vězení. Taková je sazba za za trestný čin „neoprávněné nakládání s odpady“.

V každém případě měl majitel drůbežárny Agrozet Markvartice o úhynu tak velkého množství kuřat informovat Krajskou veterinární správu v Ústí nad Labem.

Existuje předpoklad, že tento nezákonný postup zvolil proto, aby za likvidaci tak velkého množství kuřat nemusel v kafilerii zaplatit necelých jedenáct tisíc Kč.

Podle dostupných informací je firma v likvidaci.

S využitím informací serveru denik.cz – pvd
 Mikroskopický snímek smrtícího viru ptačí chřipky. Zdroj: internet

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz