B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

V Brně již téměř 304 tisíce kremací

Inspirací se staly mezopotamské zikkuraty

Osm mužů a osm žen pracuje na tři směny

„Celkem lze hovořit o třech částech naší práce. Jde o část obřadní, technologickou a administrativní,“ řekl nám vedoucí brněnského krematoria Zdeněk Kolář. „Pokud jde o obřadní část, zde pracují lidé zodpovědní za uspořádání a průběh obřadu. Tedy obřadnice, řečník a řečnice a dvojice aranžérů katafalku. Jejich úkolem je přichystání ostatků zesnulého do výstavní místnosti, poté je přenášejí do katafalku a také aranžují květinové dary,“ vysvětlil dále.
„Technologická část zahrnuje provoz kremačních pecí, příjem těl zesnulých od pohřebních služeb, příjem květinových darů a přidělení úředního, dříve se používal pojem kremačního, čísla. Tuto práci u nás v současnosti vykonávají čtyři kolegové,“ pokračoval Zdeněk Kolář.
V administrativní části mají zaměstnankyně na starosti příjem zesnulých po administrativní stránce, tedy zanesení přiděleného úředního čísla a dalších údajů o zemřelé osobě do počítačového systému. „K povinnostem tu patří také fakturace i uzavírání smluv na pronájem kolumbáriích výklenků, přičemž zákazník dostává na výběr - buď tu může urna s popelem být uložena po dobu pěti, nebo deseti let. Dalším úkolem zdejších pracovnic je sjednávání obřadů v objednávkové kanceláři a zodpovídání telefonických dotazů, kterých bývá v průměru 30 denně,“ vysvětlil nám pan vedoucí krematoria.
U technologické části se ještě nakrátko zastavíme. Jak už bylo řečeno, na starosti ji mají čtyři muži. Všichni disponují potřebnou kvalifikací, vždy jednou za tři roky skládají příslušnou zkoušku.
„O roku 2005 pracujeme na tři směny, a to na jedné až dvou pecích. V praxi to vypadá tak, že každou směnu zajišťuje jeden zaměstnanec. Ten čtvrtý pak přijímá zesnulé, jak někdy se vší vážností a úctou k zemřelým říkám – naše zákazníky,“ konstatoval pan Kolář.
Pece jsou zde celkem tři. Dvě byly do provozu uvedeny v listopadu 1989. Jde o typ JKP 3, jejichž výrobcem byla firma Teplotechna Olomouc, dnešní TABO.

Třetí pec typu C 411 v Brně funguje od roku 1999. Tu vyrobila Teplotechna Brno.
Podobně jako jejich obsluha, také pece musejí mít patřičný certifikát, pokud jde o měření emisí. „Měření probíhá podle předpisů také jednou za tři roky,“ dodal vedoucí Kolář.

Celý článek si přečtete v magazínu FUNERA QUARTAL č. 1/2010.

Obřadní síň brněnského krematoria
Pieta a důstojnost jsou samozřejmostí
Kolumbárium
Zázemí krematoria.jpg

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz